woensdag, 17. december 2008 - 13:52

Feijenoord krijgt 'Nieuwe Kuip'

Rotterdam

Rotterdam krijgt een nieuw, sportief gebied: Stadionpark. Dit gebied rond de Kuip verandert de komende jaren in dé sportcampus van de 21ste eeuw. Met ruimte voor moderne sportvoorzieningen voor de top- en breedtesport en sportieve opleidingsmogelijkheden. Dit heeft de gemeente woensdag 17 december bekendgemaakt.

Een eyecatcher wordt de nieuwe Kuip, die een prominente plek krijgt aan de Maas en goed bereikbaar zal zijn dankzij een nieuw OV-knooppunt. Hiermee zal Rotterdam een icoon van internationale allure rijker worden.

De ambitieuze plannen maken onderdeel uit van de 'Gebiedvisie Stadionpark, de Rotterdamse Inzet' en zijn vandaag door sportwethouder Lucas Bolsius gepresenteerd. Uitgangspunt is dat heel Rotterdam Zuid profiteert van de nieuwe ontwikkelingen. De nieuwe Kuip aan de Maas wordt een aanjager voor nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid.De "oude Kuip" krijgt op termijn een nieuwe interessante functie.

Op de sportcampus komen tal van moderne sportvoorzieningen. Daarnaast wordt voorzien in woningbouw, in de vestiging van scholen waarin een sportieve schoolcarrière doorlopen kan worden en in de vestiging van detailhandel met het thema sport en leisure.

Het beter verbinden van de deelgemeenten Feijenoord en IJsselmonde door het realiseren van extra verbindingen over het spoor verknoopt Stadionpark aan heel Rotterdam Zuid.

Bereikbaarheid
Er komt een nieuw stedelijk OV-knooppunt op de plek, waar de Marathonweg de bestaande spoorlijn naar Dordrecht kruist. Een belangrijke onderdeel binnen het OV-knooppunt is een nieuwe metroverbinding vanaf Zuidplein via het Stadionpark onder de rivier door naar de Kralingse Zoom.

Tramlijnen en goede fiets- en wandelroutes verbinden het Stadionpark met de omliggende gebieden en het stadscentrum. Voor het autoverkeer worden aansluitingen met de A15 en A16 verbeterd en P&R voorzieningen gerealiseerd.

Spin-off
Naast de gebiedsvisie heeft het college 16 december het programma van maatregelen vastgesteld voor de sociaal maatschappelijke spin-off van de gebiedsontwikkeling en voor het bereiken van een nieuwe sportcultuur op Zuid. Het college beoogt met de totale gebiedsontwikkeling en het spin-off programma een forse impuls te geven aan de werkgelegenheid, levendigheid en leefbaarheid van Rotterdam Zuid.

Vervolg
De gebiedsvisie wordt volgend jaar vertaald naar een Structuurvisie Stadionpark. Het concept wordt met een milieueffectenrapportage ter inzage gelegd voor inspraak (verwacht derde kwartaal 2009) en vervolgens door de gemeenteraad vastgesteld (verwacht eerste kwartaal 2010). Vervolgens worden bestemmingsplannen uitgewerkt, om te beginnen (tussen 2010 en 2012) voor de nieuwe Kuip en de kunstijsbaan. De eerste bouwvergunningen kunnen dan op z'n vroegst begin 2013 worden afgegeven. De uitvoering van de plannen heeft een looptijd van 2009 tot 2028.

Stadsbestuurders trots op Stadionpark
Er moet nog heel wat water door de Maas stromen voor de beoogde sportcampus en het nieuwe stadion kunnen worden geopend. Toch spreken de Rotterdamse stadsbestuurders nu al vol trots over wat er te gebeuren staat op de zuidelijke oever.

"Het Stadionpark is een project dat Rotterdam, met het stadion als internationaal landmark, op de kaart zet", aldus burgemeester Ivo Opstelten. "Het is mijn laatste collegebesluit, een besluit waar ik vol trots mee heb ingestemd."

Sportwethouder Lucas Bolsius benadrukt de voordelen voor de bewoners van Zuid: "De ontwikkeling van dit gebied geeft Rotterdam-Zuid een enorme impuls op het gebied van sport, sportieve schoolcarrière en werkgelegenheid." Verder is Bolsius blij met de voortvarendheid waarmee de plannen, na consultatie van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden, zijn opgesteld. "Ik ben er trots op dat we in een relatief kort tijdsbestek tot een grondig uitgewerkte gebiedsvisie zijn gekomen", aldus de wethouder.

In 2007 heeft het gemeentebestuur de bestuurlijke opdracht gegeven om een gebiedsvisie voor het gebied Stadionpark op te stellen. Het Stadionpark is behalve één van de dertien VIP-projecten in de Stadsvisie: Very Important Projects ook een Kanskaart binnen het Pact op Zuid. De gebiedsontwikkeling levert dus een belangrijke bijdrage aan Rotterdam als een aantrekkelijke woonstad met een sterke economie.
Provincie:
Tag(s):