donderdag, 13. maart 2008 - 18:39

Fietsbrug maakt Reitdieproute compleet

Groningen

Het College van B&W wil met een fietsbrug over het Reitdiep het Zerniketerrein verbinden met De Held, Gravenburg en Vinkhuizen. De brug moet ook de fietsroute Zuidhorn-Zernike/Paddepoel optimaliseren. B&W verwachten met de nieuwe verbinding zo’n 1200 fietsers in de kaart te spelen, die naar schatting dagelijks dit traject zullen afleggen. De brug is gepland iets ten noorden van de Plataanlaan, onderdeel van de Noordelijke Ringweg.

De nieuwe wijken De Held, Reitdiep en Gravenburg en de ontwikkeling van Zernike met bedrijven en studievoorzieningen maken de verbinding noodzakelijk. Het fietsnetwerk op deze route krijgt er met de nieuwe brug een belangrijke schakel bij. Omrijden via de Pleiadenbrug of via de brug bij de Prof. Uilkensweg hoeft daardoor niet meer. Fietsers kunnen om de 2 kilometer het Reitdiep oversteken. De preciese locatie van de brug zal bij nadere uitwerking van de plannen worden bepaald.

B&W stelt de gemeenteraad voor € 600.000 krediet te verlenen, zodat de plannen voor de brug kunnen worden uitgewerkt. Dat zal gebeuren in samenspraak met vertegenwoordigers van omwonenden en instellingen.
Provincie:
Tag(s):