woensdag, 10. september 2008 - 23:49

Fietsdiefstal-evenement

Apeldoorn

Op zaterdag 13 september vindt in de Apeldoornse binnenstad een fietsdiefstal-evenement plaats dat het publiek wijst op de mogelijkheden om fietsendiefstal te voorkomen. Wordt een fiets onverhoopt toch gestolen, dan is er een aantal mogelijkheden om te zorgen dat een gevonden fiets weer bij de rechtmatige eigenaar terugkomt.

Fietsdiefstal wordt door het Nederlands publiek genoemd als een van de grootste maatschappelijke ergernissen. Daarom heeft het kabinet een serie maatregelen genomen die ervoor moeten zorgen dat er in 2010 100.000 minder gestolen fietsen zijn ten opzichte van 2006. In 2006 werden landelijk ruim 750.000 fietsen gestolen. In Apeldoorn werd in 2007 1685 keer aangifte van fietsdiefstal gedaan.

Tijdens het fietsdiefstal-evenement op 13 september a.s. wordt door politie, de toezichthouders van team THOR en buurtpreventieleden voorlichting gegeven over preventie van fietsendiefstal. Een tipje van de sluier lichten we vast op. Tip 1 is: zet uw fiets goed op slot, het liefst aan de ‘vaste’ wereld. Nog veiliger is een fiets uiteraard in een bewaakte fietsenstalling. Zorg ervoor dat u de unieke kenmerken van uw fiets kent: het framenummer en/of fietschipnummer.

Doe altijd aangifte bij diefstal. En last but not least: koop geen gestolen fiets.

De kans dat een gestolen fiets wordt teruggevonden wordt overigens steeds groter. Sinds april van dit jaar zijn alle politiekorpsen aangesloten op het Fietsdiefstalregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). In dat register worden alle aangiftes van fietsdiefstal landelijk geregistreerd. Het register wordt gevoed met gegevens van fietsfabrikanten en alle politiekorpsen en is voor het publiek te bekijken op www.fietsdiefstalregister.nl. Daar kan iedereen ook snel zien of een fiets al dan niet gestolen is.

Het evenement wordt om 12.00 uur op ludieke wijze ondersteund door loco-burgemeester Fokko Spoelstra en plaatsvervangend korpschef Teun Visscher, onder leiding van presentator Tom van Zevenbergen.
Locatie is het Raadhuisplein.
Provincie:
Tag(s):