maandag, 18. augustus 2008 - 14:10

Fietsenhok en balkon weer verplicht

Den Haag

Een fietsenberging en een buitenruimte zoals een balkon of terras zijn weer verplicht voor nieuwe huizen. Dit heeft het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) maandag 18 augustus bekendgemaakt.

Geen gehoor oproep minister
Bij diverse gelegenheden en bijeenkomsten heeft minister Vogelaar de afgelopen maanden de marktpartijen in de bouw nadrukkelijk opgeroepen gehoor te geven aan de wens van de consument om buitenruimten en bergingen te bouwen maar dat is onvoldoende opgepakt door de markt.

Opnieuw opgenomen in bouwregelgeving
Minister Vogelaar heeft samen met de vier grote gemeenten laten onderzoeken of de markt ook daadwerkelijk haar verantwoordelijkheid oppakt.

Conclusie van het onderzoek is dat veel nieuwbouwwoningen zonder buitenruimte en of buitenberging zijn gebouwd en dat de marktwerking geen garantie biedt voor de realisatie van deze voorzieningen. Daarom heeft minister Vogelaar besloten de voorschriften voor deze voorzieningen opnieuw op te nemen in de bouwregelgeving.

Regel geschrapt in 2003
In 2003 is in het kader van deregulering de verplichting van de aanwezigheid van buitenruimten en (buiten)berging bij nieuwbouwwoningen uit het Bouwbesluit geschrapt.

In 2007 hebben de 4 grote gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht en enkele belangen- en consumentenorganisaties zoals De Fietsersbond, VACpunt Wonen en Vereniging Eigen Huis, aangegeven dat deze voorzieningen achterblijven.
Provincie:
Tag(s):