donderdag, 24. januari 2008 - 19:49

Fietskluizen op Transferium Meierijbaan

Tilburg

De gemeente gaat een transferium realiseren aan de Meierijbaan. Aan werknemers uit de binnenstad wordt de mogelijkheid geboden om de auto aan de rand van de stad te parkeren en het laatste deel van de reis per fiets af te leggen. Uitgangspunt hiervoor was dat de forens een fiets kon lenen op het transferium. De exploitatie van het fietsleensysteem zou door een commercieel bedrijf worden uitgevoerd.

Er zijn echter geen partijen gevonden die de exploitatie willen voeren. Redenen hiervoor zijn de korte duur van de proef (3 jaar) en de kleinschaligheid (ongeveer 150 parkeerplaatsen) van het Transferium.
Het college heeft daarom besloten om de mogelijkheid om fietsen te lenen niet door te laten gaan. Als alternatief worden er nu 40 fietskluizen geplaatst. De forens kan hier een eigen fiets stallen voor snel vervoer door de binnenstad naar kantoor.

In het kader van een definitief transferium aan de Kempenbaan wordt opnieuw bekeken of een fietsuitleensysteem wordt opgezet. In de definitieve situatie is de kans op een succesvolle exploitatie groter.
De openingsdatum van het transferium en de huurprijzen van de fietskluizen zijn nog niet bekend.
Provincie:
Tag(s):