vrijdag, 28. november 2008 - 9:01

Fietswrakken opruimactie

Sneek

De gemeente Sneek houdt weer een opruimactie van fietswrakken in het stationsgebied in Sneek. Vorig jaar is rond deze tijd ook zo'n fietswrakken actie gehouden. De actie is toen succesvol gelopen, er werden 43 fietswrakken opgeruimd. Dit jaar zijn in totaal 115 fietsen gestickerd en geregistreerd.

Op 25 november 2008 zijn diverse fietsen in het stationsgebied aangemerkt als fietswrak. Hieronder wordt verstaan een fiets die in onvoldoende staat van onderhoud én in verwaarloosde toestand verkeert. Het is verboden deze fietswrakken op de weg te laten staan (artikel 5.1.11, tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Sneek). Deze fietswrakken veroorzaken overlast en nemen ruimte in die andere fietsers graag willen gebruiken.

De fietswrakken zijn voorzien van een sticker met de mededeling dat de fiets is aangemerkt als wrak en voor 3 december 2008 verwijderd moet zijn. De (onbekende) eigenaren kunnen voor deze datum de fiets dus nog ophalen. Gebeurt dit niet dan voert de gemeente de fietswrakken af. Ze worden tijdelijk opgeslagen bij de milieustraat in Sneek. De kosten hiervan worden verhaald op de overtreder. Fietseigenaren kunnen binnen zes weken na stickerdatum bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.


null Wat te doen om een fietswrak terug te krijgen?

Op 9 december en 17 december 2008 tussen 16.30 uur en 19.00 uur kan de eigenaar van het fietswrak deze terugkrijgen bij de milieustraat van de gemeente Sneek aan Wetterskipsdyk 4, nadat hij of zij:
- zich bij de milieustraat heeft gemeld;
- zich heeft gelegitimeerd met een geldig identiteitsbewijs;
- een bewijs van eigendom heeft getoond, of een passende fietssleutel bij zich heeft;
- de kosten ad € 25,- heeft voldaan, en
- voor ontvangst heeft getekend.

Gelet op de geringe waarde van een fietswrak in verhouding tot de door de gemeente gemaakte en te maken kosten (waaronder de kosten van opslag), worden de fietswrakken die niet zijn opgehaald, na 17 december vernietigd.
Provincie:
Tag(s):