woensdag, 23. januari 2008 - 20:35

File overlast snelweg-onderhoud beperkt gebleven

Den Haag

De fileoverlast door wegwerkzaamheden in de afgelopen twee jaar, waarbij in totaal 2.250 km snelweg is voorzien van nieuw asfalt, is binnen de tien procent gebleven die met de Tweede Kamer afgesproken was. Dit heeft het Bureau Verkeershandhaving woensdag laten weten.
In 2006 was de overlast door wegwerkzaamheden 4,0% en in 2007 5,2 procent van de totale filehinder. Het groot onderhoud was vooral nodig om het achterstallig onderhoud aan de Nederlandse snelwegen weg te werken.

Terugdringen ergernis
Nieuw in de werkwijze van Rijkswaterstaat, was het terugdringen van de ergernissen van weggebruikers bij wegwerkzaamheden. Zo vormen wegafzettingen met pionnen waar niet (zichtbaar) achter gewerkt wordt bijvoorbeeld een grote ergernis.

Rijkswaterstaat heeft daarom het percentage ‘werken achter pionnen’ in twee jaar tijd verhoogd van 45 procent naar 80 procent. Op plekken waar niet zichtbaar werd gewerkt, werden borden met uitleg geplaatst zoals ‘asfalt koelt af’, tot tevredenheid van de weggebruikers.

Viersporen aanpak
Rijkswaterstaat heeft de afgelopen twee jaar gewerkt met een zogenaamde viersporen aanpak: slim plannen van werkzaamheden bijvoorbeeld door grote onderhoudswerkzaamheden in de verkeersluwe zomerperiode uit te voeren, het slim uitvoeren van het onderhoud door bijvoorbeeld tijdelijk een extra rijstrook op de omleidingsroute aan te leggen, de inzet van allerlei mobiliteitsmaatregelen bijvoorbeeld door goedkoop alternatief openbaar vervoer aan te bieden en het goed communiceren over de werkzaamheden bijvoorbeeld door weggebruikers te informeren over wegafsluitingen en alternatieven.

Onderhoud en vernieuwing van wegen blijven voortdurend nodig. Rijkswaterstaat blijft de viersporen aanpak de komende jaren daarom toepassen.
Provincie:
Tag(s):