vrijdag, 11. januari 2008 - 8:42

Filemon Wesselink bij alcoholdebat

Lievelde

Op vrijdag 25 januari 2008 wordt op initiatief van de gemeenteraad Oost Gelre in samenwerking met de jongerenopbouwwerkers in Oost Gelre een zgn. Alcoholdebat gehouden. Onder leiding van gastpresentator Filemon Wesselink.

Filemon is o.a. bekend van jongerenomroep BNN. Er zal die avond gedebatteerd worden over het alcoholgebruik onder jongeren. Het debat wordt gehouden in HRZ Reijrink in Lievelde en begint om 19.30 uur.

Een deskundigenpanel zal deelnemen aan de avond. Het panel bestaat uit:

· dr. N. van der Lely, kinderarts verbonden aan de alcoholpolikliniek van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft

· Tom van Leeuwen, namens de horeca Oost Gelre

· Coby Izeboud, namens de GGD Gelre-IJssel

· Gitarist Hendrik Jan Lovink en manager Ronnie Degen, beiden van de band ‘Jovink’

· Rob van Meurs, gebiedsagent in Oost Gelre

· Harry Bos, ouder en vertegenwoordiger van kleine kernen Oost Gelre

Er komen 4 onderwerpen aan de orde, elk ingeleid door een van de hierboven genoemde deskundigen:

1. Alcoholgebruik en de medische gevolgen, door dr. N. van der Lely

2. Alcohol en evenementen, door Hendrik Jan Lovink of Ronnie Degen van de band Jovink.

3. ‘Keten’, door Harry Bos

4. Alcohol en de rol van de ouders, door Coby Izeboud

Na elk onderwerp gaat presentator Filemon Wesselink in discussie met de deskundigen, ouders, jongeren en overige aanwezigen. Vragen die daarbij aan bod komen zijn: Wat zijn de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik op jonge leeftijd? Hoe ga ik als ouder met mijn kind in gesprek over alcohol? en Hoe kunnen we door samen te werken de schade beperken?

De avond is bedoeld voor ouders, jongeren, leerkrachten, horecamedewerkers, beroepskrachten in het jeugdwerk, jeugdcoördinatoren van sportverenigingen en overige belangstellenden.

De avond wordt muzikaal omlijst door de Kroonkapers, Bouwke Winters en Proper Outfit. Daarnaast zorgen Ester Koldeweij en Nicole Rouwmaat voor een ‘meeleeftheater’ en kan in de pauze ‘Een kijkje in de keet’ worden genomen.
Provincie:
Tag(s):