dinsdag, 16. december 2008 - 19:40

FileProof: miljoenen uren minder files

Den Haag

De korte termijn aanpak van files heeft de weggebruiker 3,4 miljoen uren vertraging bespaard. Dat is 2 à 3 procent van alle wachttijden in het verkeer of 50 miljoen euro maatschappelijke baten per jaar. Dit is het resultaat van het programma FileProof.

In 60 projecten, op ongeveer 1000 locaties zijn knelpunten aangepakt, is er een kortere reistijd gerealiseerd en is de doorstroming en bereikbaarheid van locaties verbeterd.

Tijdens het FileProof congres van vandaag hebben minister Eurlings en staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat de resultaten van dit programma gepresenteerd. Uit deze resultaten blijkt dat alle projecten in het programma een gecombineerd effect hebben dat vergelijkbaar is met het volledig filevrij maken van de hele A12: van Den Haag naar de Duitse grens.
De korte termijn aanpak van files heeft de weggebruiker 3,4 miljoen uren vertraging bespaard. Dat is 2 à 3 procent van alle wachttijden in het verkeer of 50 miljoen euro maatschappelijke baten per jaar. Dit is het resultaat van het programma FileProof. In 60 projecten, op ongeveer 1000 locaties zijn knelpunten aangepakt, is er een kortere reistijd gerealiseerd en is de doorstroming en bereikbaarheid van locaties verbeterd.

De doelen van de fileaanpak op korte termijn zijn het afremmen van de dagelijkse files, het beperken van incidentele files en het verleiden van burgers en bedrijven tot het maken van slimme mobiliteitskeuzes. Hiervoor heeft de minister van Verkeer en Waterstaat in 2006 opgeroepen om ideeën aan te dragen.
Provincie:
Tag(s):