woensdag, 8. oktober 2008 - 9:38

'Filevrije dag bespaart bedrijfsleven 6 miljoen euro'

Den Haag

De ANWB organiseert op 9 oktober de filevrije dag. EVO en TLN hebben becijferd dat een filevrije dag op donderdag een schade van zes miljoen euro voorkomt voor het vervoerend bedrijfsleven.

Een goed initiatief, al ligt een structurele oplossing volgens de organisaties in een permanente gedragsverandering van alle weggebruikers. EVO en TLN zien hoe dan ook een belangrijke rol voor het vervoerend bedrijfsleven bij het verminderen van files. Dit kan door distributie in de late avonduren en vroege ochtend vaker toe te staan en dankzij de recent door het kabinet toegelaten Langere en Zwaardere voertuigen (LZV’s).

De totale fileschade voor het goederenvervoer bedraagt ongeveer 700 miljoen euro per jaar. De filevrije dag vindt plaats op een donderdag. Dit is één van de twee drukste filedagen van de week, en daar komt bij dat in het najaar meer files dan gemiddeld staan. Gevolg is dat de economische schade door files op 9 oktober al snel het dubbele bedraagt van een gemiddelde filedag. Dit betekent dus dat geen files op donderdag een schadepost van miljoenen euro´s voorkomt.

Het vrachtverkeer heeft een minimale invloed op het ontstaan van files, maar bedrijven worden nu gedwongen in de file te gaan staan. Volgens EVO en TLN zou de schade door files vele malen lager kunnen zijn wanneer gemeenten meer ruimte geven aan bevoorrading in de late avond en vroege ochtend.

Dit komt grotendeels doordat gemeenten nu strenge tijdsvensters hanteren waarbinnen supermarkten en winkels bevoorraad mogen worden. Dit is vrijwel altijd in de ochtend, waardoor vrachtauto’s noodgedwongen aansluiten in de file. Daarom moeten er volgens EVO en TLN meer mogelijkheden komen om buiten de spits te bevoorraden. Grootschalige proeven met distributie van steden in de late avond- en ochtenduren hebben geleid tot minder files, minder milieubelasting en betere verkeersveiligheid. Veel bedrijven hebben geïnvesteerd in stille voertuigen. Daardoor kunnen zij steden bevoorraden buiten de spits, zonder dat omwonenden hier last van ondervinden.

Volgens EVO en TLN verbetert daarnaast de inzet van Langere en Zwaardere Voertuigen (LZV’s) de doorstroming. Twee van dit soort vrachtauto’s kunnen evenveel lading meenemen als drie gewone combinaties. Bij grootschalige toelating zullen er dus minder vrachtauto’s rondrijden.

Tot slot is het onherroepelijk nodig om de wegcapaciteit uit te breiden. EVO en TLN hopen dan ook dat de spoedwet wegverbreding zo snel mogelijk wordt aangenomen door de Tweede Kamer.
Provincie:
Tag(s):