woensdag, 17. september 2008 - 15:09

Financiële hulp in Apeldoorn-Zuid

Apeldoorn

Honderden huishoudens in Apeldoorn hebben recht op sociale voorzieningen terwijl ze er geen of onvoldoende gebruik van maken. Medewerkers van de Stadsbank en de sociaal raadslieden van Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe trekken daarom de komende weken de wijk in om duizenden euro’s aan voorzieningen goed terecht te laten komen.

Bewoners van de wijk Zuid moeten relatief vaak rondkomen met een minimuminkomen. Uit de gegevens van de gemeente blijkt dat niet iedereen in deze wijk gebruik maakt van de beschikbare extraatjes. In het kader van het sociaal programma Masterplan Zuid starten de sociaal raadslieden en de Stadsbank een gezamenlijke wijkgerichte actie.

De komende week ontvangen alle inwoners van het Staatsliedenkwartier een antwoordkaart in de brievenbus. Via dit kaartje wil de gemeente in contact komen met de bewoners die mogelijk recht hebben op verschillende inkomensondersteunende regelingen, maar daar nu nog geen of te weinig gebruik van maken. “We kunnen hen persoonlijk helpen�, vertelt wethouder Jolanda Reitsma. “Met deze actie doen we een beroep op de mensen om contact met ons te zoeken. Eén telefoontje naar de gemeente of een bezoek aan het spreekuur kan uiteindelijk honderden euro’s opleveren.�

In het voorjaar van 2007 voerden sociaal raadslieden en medewerkers van de Stadsbank een project uit in de wijk Zuid. Medewerkers van beide instanties brachten een bezoek bij ongeveer twintig huishoudens met een minimuminkomen. Deze huishoudens kregen tijdens dit huisbezoek, ondersteuning bij het aanvragen van allerlei sociale regelingen. Dit leverde deze mensen gemiddeld ruim 500 euro per jaar op. “Dit financieel voordeel gunnen we natuurlijk nog veel meer huishoudens. Vanuit het sociaal programma Masterplan Zuid bieden we daarom op buurtniveau extra ondersteuning aan�, aldus de wethouder.

De bewoners van het Staatsliedenkwartier kunnen via het telefoonnummer (055) 580 20 00, een afspraak maken voor een persoonlijk huisbezoek. Bovendien is er de komende maanden op maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur een spreekuur in het kantoor van de buurtbeheerder van de Goede Woning aan de Casper Fagelstraat 25. Hier kunnen bewoners zonder afspraak terecht bij een medewerker van de Stadsbank of van de Sociaal Raadslieden. Zij geven mensen een persoonlijk advies.

Er bestaan allerlei regelingen waardoor het inkomen van minima toeneemt, zoals heffingskortingen, zorgtoeslag, huurtoeslag, aangifte inkomensbelasting, bijzondere bijstand, RegelRecht en kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Een gezin met twee kinderen dat rond moet komen van een netto inkomen van minder dan circa € 1.500,- per maand, of een alleenstaande (tot 65 jaar) met een netto inkomen van minder dan circa
€ 1.100,- per maand, kunnen veel financieel voordeel hebben bij deze sociale regelingen.
Provincie:
Tag(s):