zaterdag, 1. november 2008 - 11:15

Financiële injectie moet koopkracht gepensioneerden garanderen

Den Haag

De SP wil dat het kabinet de pensioenfondsen een lening verstrekt om koopkrachtbehoud voor gepensioneerden te garanderen. Door de kredietcrisis kunnen en mogen pensioenfondsen volgend jaar de pensioenen niet mee laten stijgen met de lonen om de prijsstijgingen te compenseren

Beleggingen van pensioenfondsen zijn door de crisis veel minder waard geworden, en de reserves daarmee lager. Volgens de regels mogen pensioenen vanwege die verminderde reserves volgend jaar zeer waarschijnlijk niet meestijgen met de lonen en prijzen. SP-leider Agnes Kant vindt de strenge regels terecht, maar ze mogen er volgens haar niet toe leiden dat gepensioneerden de rekening betalen voor het falen van banken. De SP stelt daarom voor om de pensioenfondsen tijdelijk ontheffing te geven om de pensioenen wel te koppelen aan de lonen. Het kabinet zou de fondsen een lening moeten verstrekken waarmee de reserves worden aangevuld, zodat de indexering van de pensioenen alsnog mogelijk wordt.

Kant: "Als het kabinet 1 miljard uitleent aan IJsland, om 100.000 spaarders uit de brand te helpen, kan zij ook leningen verstrekken aan de pensioenfondsen om de koopkracht van 2,5 miljoen ouderen veilig te stellen. Net als het spaargeld van de burger, moet de overheid het pensioen, het 'leefgeld' van de ouderen, beschermen."

De SP denkt dat een lening van zo'n 825 miljoen euro voldoende is om de uit te keren pensioenen in 2009 met 3,5% te laten meestijgen met de gemiddelde loonontwikkeling.
Categorie:
Tag(s):