dinsdag, 8. januari 2008 - 16:22

Financiële injectie voor Kledingbank

Maastricht

Het College van Gedeputeerde Staten zal éénmalig een bedrag uittrekken om de Kledingbank Limburg te ondersteunen in het verwezenlijken van haar doelen. Het gaat daarbij om een bijdrage in de randvoorwaardelijke sfeer, zoals voor de huisvesting, meldt de provincie Limburg.

Gedeputeerde Odile Wolfs: “Het bedrijfsplan dat de Kledingbank op kosten van de Provincie samen met Spark Result heeft opgesteld, brengt goed in beeld wie en wat voor de plannen nodig zijn. Partnerschap met onder meer gemeenten is essentieel om duurzame invulling aan de Kledingbank als leer/werkbedrijf te geven. Een eenmalige bijdrage van de Provincie kan daarbij als vliegwiel fungeren.�

Om de plannen van de kledingbank te kunnen verwezenlijken, is voor de komende vier jaar een eenmalige investering nodig van € 240.500,- verdeeld over vier jaren en verder maximaal € 300.00,- per jaar in het tekort, zo meldt het bedrijfsplan. Hiervoor legt de kledingbank in de komende periode contacten met het bedrijfsleven, particulieren en overheden. In vier jaar tijd zal de kledingbank volgens het plan in totaal 55.910 klanten helpen aan kleding en worden ongeveer 750 werkplekken gerealiseerd. In februari 2008 neemt het College van Gedeputeerde Staten een definitief besluit over het eenmalige cofinancieringsbedrag dat de kledingbank van de Provincie mag verwachten. Dat gebeurt op basis van concreet overeengekomen operationele afspraken met de Kledingbank.
Provincie:
Tag(s):