vrijdag, 12. september 2008 - 14:27

Financiële meevaller Amsterdam

Amsterdam

De Hoge Raad is van oordeel dat de gemeente Amsterdam recht heeft op aftrek van omzetbelasting die drukt op de voor de aanleg van die Noord-Zuidlijn aangeschafte goederen en diensten. Dit heeft de Hoge Raad vrijdag 12 september bepaald.

De metrolijn zal dienen voor het verrichten van personenvervoer, een aan heffing van omzetbelasting onderworpen prestatie. De voor de aanleg van de metrolijn aan de gemeente geleverde goederen en verrichte diensten zullen worden gebruikt voor belaste handelingen. Gebruik van goederen en diensten voor belaste handelingen brengt met zich dat recht bestaat op aftrek van omzetbelasting die op de aangeschafte goederen en verrichte diensten drukt.

Cassatieberoep bij de Hoge Raad
Staatssecretaris de Jager van Financiën had beroep in cassatie ingesteld. Dat beroep richt zich tegen het oordeel van hof Amsterdam dat de omzetbelasting in rekening is gebracht voor goederen en diensten die rechtstreeks en onmiddellijk samenhangen met de exploitatie van de metrolijn.

De staatssecretaris betoogde dat de gemeente de omzetbelasting niet mag aftrekken, omdat de aanleg niet in de eerste plaats geschiedt met het oog op deelname aan het economische verkeer, maar ter uitvoering van haar publieke taak, te weten het zorgen voor een adequate infrastructuur.

Die aanleg zou daarom, aldus de staatssecretaris, los moet worden gezien van het personenvervoer dat uiteindelijk met die metrolijn zal plaatsvinden in het kader van de onderneming van de gemeente.

De stelling van de staatssecretaris dat de gemeente de metrolijn aanlegt in het kader van een publieke taak, namelijk de zorg voor een adequate infrastructuur, gaat niet op, aldus de Hoge Raad, nu de metrolijn uitsluitend door de gemeente Amsterdam zal worden gebruikt voor personenvervoer en de metrolijn voor het verrichten van dat personenvervoer absoluut noodzakelijk is.

Betaalde BTW aftrekken
De gemeente mag alle omzetbelasting die aan haar in rekening is gebracht voor geleverde goederen en verrichte diensten, verband houdend met de aanleg van deze metrolijn, in aftrek brengen.
Provincie:
Tag(s):