donderdag, 19. juni 2008 - 10:09

Financieel beheer van Nederlanders moet beter

Den Haag

Veel Nederlanders hebben hun financiën niet op orde. Zo zijn meer dan 5 miljoen mensen (41 procent) niet goed voorbereid op een forse inkomensdaling of forse uitgave bij belangrijke levensgebeurtenissen, zoals een echtscheiding, beëindiging van baan of langdurige ziekte.

Dit is één van de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek “Financieel inzicht van Nederlanders�, uitgevoerd onder een representatieve steekproef van 4280 Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Het onderzoek dat donderdag 19 juni wordt gepresenteerd in aanwezigheid van minister Bos van Financiën is uitgevoerd in opdracht van CentiQ, een platform waarin circa veertig organisaties op het gebied van (consumenten)financiën samenwerken.

Financiële kennis beperkt
Opvallend is dat bijna 10 procent (circa 1,2 miljoen personen) van de Nederlanders zegt aan het eind van de maand geen geld meer te hebben. Uit het onderzoek blijkt ook dat ‘verstandig’ spaargedrag samenhangt met financiële kennis, opleiding en gerichtheid op de lange termijn.

Kennis en een vooruitziende blik zijn nodig. Toch vindt bijna de helft van de consumenten van zichzelf dat ze te weinig kennis hebben over pensioen- en beleggingsproducten. De feitelijk gemeten kennis blijkt inderdaad niet erg hoog te zijn. Zo weet bijvoorbeeld slechts 55% van de consumenten dat aandelen normaal gesproken risicovoller zijn dan obligaties.

Financieel beheer bepalend voor financieel gedrag
Een goed financieel beheer is de belangrijkste bepalende factor bij het vaststellen of iemand een sterke dan wel een zwakke financiële consument is. Onder financieel beheer wordt verstaan: het georganiseerd met geld omgaan, op tijd rekeningen betalen, geen impulsieve uitgaven doen of beslissingen nemen en liever sparen dan lenen en schulden maken.

Financieel beheer is te leren. Wel moet een consument gemotiveerd zijn om zijn geldzaken goed te organiseren, geen impulsaankopen te doen, rekeningen op tijd te betalen en liever te sparen dan te lenen. Ook moet de benodigde informatie beschikbaar, duidelijk en afgestemd zijn op de kennis, motivatie en mogelijkheden van de consument.

Jong geleerd is oud gedaan
Op jonge leeftijd met geld leren omgaan, leidt op latere leeftijd tot verstandig financieel gedrag. Nederlanders die vroeger bijbaantjes hadden of zakgeld kregen, kunnen beter rondkomen dan Nederlanders waarbij dit niet het geval was.

Het krijgen van zakgeld, het hebben van bijbaantjes en ouders die een goed voorbeeld geven zijn gunstige voorwaarden om op latere leeftijd financiële problemen te voorkómen. Zowel ouders/opvoeders als leerkrachten in het onderwijs zouden structureel meer aandacht moeten geven aan omgaan met geld. Dit blijkt ook uit een inventarisatie in het onderwijs.
Categorie:
Tag(s):