maandag, 8. december 2008 - 15:23

Financiering Geusseltbad bijna rond

Maastricht

De financiering van het nieuwe zwembad in het Geusseltpark in Maastricht is nagenoeg rond. Dit heeft de gemeente Maastricht bekend gemaakt.

De bouw van het nieuwe zwembad kost ca. 21 mln euro. Naast de 15 mln euro die de gemeente Maastricht zelf investeert in het zwembad, is er een toezegging van de Elisabeth Strouven stichting (1,5 mln). De Provincie Limburg draagt vanuit de gebiedsontwikkeling Maastricht- Valkenburg 3 mln euro bij aan het nieuwe zwembad. De gemeenteraad heeft aan het college van B&W de opdracht gegeven om volledige dekking te zoeken voor de realisatie van het Geusseltbad. Aanvullend bestaat dus nog een opgave voor het dekken van € 1,5 mln.

In het nieuw aan te leggen Geusseltpark ontwikkelt de gemeente Maastricht plannen voor een nieuw zwembad. Het nieuwe zwembad, met als werktitel ‘Geusseltbad’ vervangt de bestaande drie zwembaden Heer, Vijverdal en Dousberg in Maastricht. Het eerste ontwerp voor het Geusseltbad is inmiddels gereed. In de aankomende maanden wordt dit eerste ontwerp verder uitgewerkt en aanbesteed (via een Europese procedure). De start van de bouw staat gepland voor begin 2010.
Provincie:
Tag(s):