donderdag, 14. februari 2008 - 10:56

Financiering van de wijkaanpak eindelijk rond

Amsterdam

De Woonbond is blij dat minister Vogelaar (WWI) de knoop heeft doorgehakt over de financiering van de wijkaanpak. De discussie hierover en over de instelling van een Investeringsfonds tussen het rijk en de woningcorporaties duurde lang en veroorzaakte veel onzekerheid. De wijkaanpak kan nu eindelijk van start, aldus de Woonbond.

Vogelaar heeft besloten om voor 2008 de 'solidariteitsbijdrage' van de andere corporaties voor de corporaties in de veertig wijken te regelen via het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Door deze heffing ontstaat ruimte om 75 miljoen euro als projectsteun te investeren in deze veertig wijken.

De Woonbond pleit er al geruime tijd voor de 'solidariteitsbijdrage' van de corporaties te regelen via het CFV. Directeur Ronald Paping: 'Op deze manier blijft het geld in de corporatiesector en komt het terecht waar het het meest nodig is.' De bond had liever een oplossing gezien voor de totale looptijd van de wijkaanpak (10 jaar), maar is tevreden dat er een eind komt aan het gehakketak en dat er uiteindelijk voor een goede oplossing is gekozen. De aandacht kan zich nu weer richten op belangrijke uitdagingen in de sociale huursector, zoals energiebesparing, nieuwbouw en wijkaanpak. Wel is belangrijk dat er op zeer korte termijn wijkactieplannen komen die in overleg met de bewoners worden opgesteld en dat er charters tussen het rijk en de gemeenten worden afgesloten.
Categorie:
Tag(s):