woensdag, 25. juni 2008 - 13:42

Financiering waterbeheer op de schop

Voor de burgers verandert er niet veel, bedrijven gaan iets minder betalen, driekwart van de boeren gaat er iets op vooruit en een kwart van hen gaat er op achteruit. De boeren die meer moeten betalen kunnen rekenen op een forse tariefsverhoging per hectare. Aanleiding voor het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslan om de kostentoedeling opnieuw vast te stellen is de nieuwe Waterschapswet. Die is in 2007 door de Tweede en Eerste Kamer vastgesteld.

Alle oude regels vervallen en er blijven in de nieuwe wet drie heffingen over. Door de nieuwe watersysteemheffing verdwijnt het verschil in kostentoedeling. Hier ligt ook de grootste pijn voor ongeveer 25 % van de agrariërs. Eigenaren van gronden die vrij afstromen op de boezem en eigenaren van land in hoger gelegen delen in Friesland hebben nu nog een lager tarief. In de nieuwe kostentoedeling gaan alle gronden evenveel betalen. Tenslotte wordt via de zuiverings- en de verontreinigingsheffing de zuivering van het rioolwater en het direct lozen op oppervlaktewater opgelegd aan de belastingbetaler.

De “natuur� wordt, in de door Tweede Kamer vastgestelde nieuwe Waterschapswet, een aparte categorie en gaat er financieel flink op vooruit. De heffing voor natuur zal nog maar enkele euro’s per hectare zijn. Aanleiding om de natuur anders te behandelen dan de boeren is de lage economische waarde die natuurterreinen hebben. Buiten de zeedijken en op de waddeneilanden geldt ook een ander tarief.
Provincie:
Tag(s):