vrijdag, 30. mei 2008 - 20:06

Flevoland blijft jagen op hazen en reeën

Lelystad

Het aantal hazen in Flevoland is de laatste 10 jaar gedaald van 11.750 naar 4.280 hazen. De belangrijkste doodsoorzaken van hazen zijn ziektes, verkeer, landbouw en de jacht. Er worden er ieder jaar tijdens het jachtseizoen in Flevoland ongeveer 1500 afgeschoten. In Oost Flevoland zijn er nog maar 330 over; in Zuid Flevoland slechts 100.

De Faunabeheereenheid had de provincie verzocht om maatregelen te nemen en de haas tot provinciale aandachtsoort te maken. De Partij van de Dieren heeft tijdens de algemene beschouwingen van de Provinciale Staten tevergeefs geprobeerd om via een motie de jacht op hazen te beperken. Ze kreeg daarvoor geen meerderheid.

Ook lukte het niet om een einde te maken aan de jacht op reeën. Doordat de provincie bezig is met het plaatsen van wildreflectoren op alle wegen, die ervoor zorgen dat reeën niet meer de weg oversteken als er verkeer in de buurt is, daalt het aantal aanrijdingen. Reden voor de Partij voor de Dieren om ook een motie in te dienen om geen ontheffing meer te geven voor de jacht op reeën. De motie kreeg geen meerderheid.
Provincie:
Tag(s):