donderdag, 6. november 2008 - 11:36

Flevoland oefende grootschalige evacuatie na overstroming

Lelystad

Nederland is niet goed voorbereid op de gevolgen van een overstroming en is nu onvoldoende ‘klaar’ voor een watersnoodramp. In dit kader heeft de regering Taskforce Mangement Overstromingen (TMO) in het leven geroepen. TMO bereidt Nederland voor op de gevolgen van een overstroming.

Op woensdag 5 november vond daarom een bestuurlijke rampenoefening plaats. De oefening maakt onderdeel uit van de landelijke oefenweek Waterproef. Deze oefenweek wordt gehouden van 3 tot en met 7 november.

De kans op een overstroming is klein, maar de gevolgen kunnen groot zijn. Om de crisisbeheersing en rampenbestrijding te versterken, werkt de Veiligheidsregio Flevoland al geruime tijd samen met een netwerk van crisispartners zoals Waterschap, Defensie, Rjikswaterstaat, Vitens, en Continuon. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een coördinatieplan, evacuatieplan en een Crisiscommunicatieplan bij overstromingen. Nu was het moment om deze plannen te toetsen.

Scenario
Waterbassin was de onheilspellende naam van de oefening op
5 november. Het scenario was even duidelijk als ernstig. Bij Groenland ontwikkelde zich een zware storm. Een patrouille van het waterschap constateerde een ernstige situatie aan de binnenzijde van de IJsselmeerdijk. De situatie was onbeheersbaar. De verwachting was dat de dijk binnen enkele uren zou bezwijken en doorbreken. Bestuurders en hulpdiensten werden overvallen met dit nieuws.

In ijltempo moest het besluit worden genomen om de bevolking in veiligheid te brengen. Ten tijde van een (dreigende) overstroming worden een Regionaal Beleidsteam (RBT) en het Regionaal Operationeel Team (ROT) actief in Flevoland. Naast verschillende actiecentra is dan eveneens het Actiecentrum Voorlichting ingesteld.

Het RBT, ROT en het Actiecentrum Voorlichting werden beoefend. Zij stonden voor de grote uitdaging de bevolking in veiligheid te laten brengen en burgers en bedrijven te informeren. Ondertussen brak de dijk door en werd de strijd met water, tijd en capaciteit geleverd.

Op een bepaald moment moest het RBT besluiten om Flevoland te verlaten. De provincie besturen vanaf de rampplek was niet langer mogelijk. Het RBT en het Actiecentrum Voorlichting moesten uitwijken naar een hoger gelegen gebied. Dat was ook wat er daadwerkelijk gebeurde. Flevoland oefende vervolgens verder op de Luchtmachtbasis AOCS Nieuw Milligen.

Dit Defensieonderdeel bood volledige medewerking in het kader van de geintensiveerde civiel-militaire samenwerking. De uitwijk naar dit hoger gelegen gebied zorgde direct voor een extra uitdagende factor. Men moest zich redden in een onbekende omgeving, zonder de faciliteiten die men gewend is te gebruiken.

Landelijk werd tegelijkertijd op ministerieel niveau afgestemd. Het Ministerieel Beleidsteam, de Landelijke Operationele Staf en verschillende departementen oefenden daarom op woensdag vanuit Den Haag mee.

Inwoners van Flevoland hebben niets gemerkt van alle commotie. Tijdens de oefening werd slechts bedacht en besloten welke acties moesten worden ondernomen. Ze werden niet daadwerkelijk uitgevoerd.

Doel
Met de oefening bereidde de Veiligheidsregio Flevoland zich, met haar crisispartners, voor op de crisis tijdens een grootschalige evacuatie. De organisatie van de hulpverlening, de informatievoorziening richting burgers en bedrijven, het communiceren met pers en publiek en het beheersen van verkeersstromen stonden daarbij centraal.
Provincie:
Tag(s):