woensdag, 27. februari 2008 - 9:43

Flinke groei aantal koopwoningen

Amsterdam

De Amsterdamse woningmarkt is in beweging. Door nieuwbouw en de verkoop van huurwoningen is het aandeel koopwoningen toegenomen van 21,3% in 2003, naar 23,9% in 2005 en 27% in 2007. Hiermee is er meer ruimte gekomen voor de groeiende groep midden- en hoge inkomens. Dit blijkt uit de eerste resultaten van het onderzoek Wonen in Amsterdam 2007, dat wordt uitgevoerd in opdracht van Dienst Wonen, de Amsterdamse stadsdelen en de Amsterdamse Federatie van
Woningcorporaties.

Het aandeel goedkope en betaalbare huurwoningen is door deze ontwikkelingen afge-nomen van 73,5% in 2005 naar 69% in 2007. Het aandeel huishoudens dat hierop aangewezen is (lage en lage middeninkomens) is eveneens gedaald: van 59% naar 56%. De trends van de afgelopen jaren zetten zich verder door en de Amsterdamse woningmarkt lijkt hiermee meer in balans te komen met de inkomensverdeling van haar inwoners.

Sinds de jaren ’90 voert de gemeente Amsterdam een beleid om het aantal koopwo-ningenin de stad te vergroten. Dit heeft ertoe geleid dat het aantal koopwoningen sinds 1995 met ruim 125% is toegenomen. Deze ontwikkeling sluit goed aan bij de inko-mensontwikkeling van Amsterdamse huishoudens. De groep Amsterdammers met een
laag inkomen is – na een lichte toename tussen 2003 en 2005 - weer in omvang afge-nomen: van 35,2% in 2005 tot 33,2% in 2007. Het aantal huishoudens met een midden- en hoog inkomen is toegenomen sinds 2005. De koopwoningen die op de markt ko-men, vallen vooral in het dure segment van de woningmarkt. Daarmee is er meer ruim-te
gekomen voor de huishoudens met een hoog inkomen om door te stromen. Er zijn echter nog steeds onvoldoende woningen in het middensegment.
Provincie:
Tag(s):