donderdag, 21. februari 2008 - 14:26

'Flitsvergunningen stimuleren'

Tilburg

Geen zes weken meer wachten op een bouwvergunning voor een dakkapel of schuurtje, maar binnen vijf werkdagen uitsluitsel: dat kan met de flitsvergunning. Een flits-vergunning is een lichte bouwvergunning die, onder bepaalde voorwaarden, snel kan worden verkregen.

De vergunning kan alleen worden verleend als de bouwaanvraag compleet is en voldoet aan een aantal voorwaarden. Zo moet de aanvraag passen in het bestemmingsplan. Ook moet het voldoen aan de criteria die zijn beschreven in de Welstandsnota.

De flitsvergunning is zo'n twee jaar geleden geïntroduceerd en vloeit voort uit de visie om de dienstverlening aan burgers voortdurend te verbeteren. "We hebben vastgesteld dat burgers met (ver)bouwplannen nog te weinig gebruikmaken van deze snelle dienstverlening en daar willen we iets aan doen", aldus wethouder Moorman.
Provincie:
Tag(s):