maandag, 6. oktober 2008 - 20:42

Flora- en faunaonderzoek in Vries van start

Vries

Deze week doet bureau Ecogroen uit Zwolle een flora- en faunaonderzoek in het gebied aan de Oostkant van Vries, waar over een paar jaar de nieuwbouwwijk Nieuwe Stukken gaat verrijzen. Er wordt gekeken of er in het gebied zeldzame planten en dierensoorten voorkomen, waarmee bij het ontwikkelen van de nieuwe wijk rekening moet worden gehouden. Ecogroen heeft maar één dag nodig voor dit onderzoek.

Medewerkers van Ecogroen gaan onderzoeken in hoeverre in het gebied (mogelijke) beschermde en bedreigde flora- en faunasoorten voorkomen. Kansrijke locaties zoals bermen, perceelsranden en bosschages worden hierbij langsgelopen en onderzocht. Met behulp van schepnetten wordt ook onderzoek gedaan in het water.

Dit is het eerste van een reeks onderzoeken die zullen plaatsvinden voordat er een schop in de grond gaat. Daarnaast moeten er nog veel procedures doorlopen worden. Zoals het nu lijkt, start de bouw van de woningen begin 2012. Het is de bedoeling dat er 550 huizen in verschillende prijsklassen gebouwd worden. Het college van B&W wil dat het de meest duurzame woonwijk van Nederland gaat worden. Dat betekent dat er veel aandacht is voor de kwaliteit van de leefomgeving, voor energiebewust bouwen, voor het gebruik van duurzame materialen en voor de gebruiksduurzaamheid.

De eerste zichtbare resultaten van de te ontwikkelen woonwijk worden halverwege 2009 verwacht, als het stedenbouwkundig programma van eisen klaar is. In de ontwikkeling van dat programma van eisen zullen de inwoners van de gemeente Tynaarlo op verschillende momenten betrokken worden. Inwoners kunnen nu alvast de startnotitie lezen. In de startnotitie staat wat er allemaal moet gebeuren voordat er gebouwd kan worden en wat de uitgangspunten voor de nieuwe wijk zijn. De startnotitie is te vinden op www.tynaarlo.nl onder bouwen en wonen/projecten. Mensen die niet over internet beschikken kunnen de startnotitie inzien in het gemeentehuis.
Provincie:
Tag(s):