vrijdag, 28. november 2008 - 9:58

FNV bezorgd om nieuwe Wet Ambulancezorg

Den Haag

De FNV roept de leden van de Eerste Kamer op om aanstaande dinsdag de Wet Ambulancezorg van Minister Klink te verwerpen. Er zijn volgens Nederlands grootste vakcentrale twee dringende redenen om het wetsvoorstel een halt toe te roepen. Er zijn onvoldoende kwaliteitseisen voor alle aanbieders. Dat zou kunnen betekenen dat er ongekwalificeerd personeel op de ambulance mag rijden of dat de beademingsapparatuur niet werkt.

'Vergelijk het met de situatie op een basisschool. Als de juf ziek is zet je ook niet zomaar een toevallige voorbijganger voor de klas. Aan de invalkrachten worden dezelfde eisen gesteld als aan de vaste juf. Niet meer dan logisch.', aldus Agnes Jongerius, voorzitter FNV Vakcentrale.

Ook is er in de Wet Ambulancezorg niets geregeld op het gebied van de arbeidsvoorwaarden voor ambulancepersoneel. En dat is in strijd met de wet, namelijk het ILO Verdrag 94. Daarin is opgenomen dat daar waar de overheid de betalende partij is, zij ook verantwoordelijkheid draagt voor de arbeidsvoorwaarden. De ambulancezorg wordt betaald uit premiegelden, dus het gaat om geld van ons allemaal.

'De markt moet ook hier zijn werk gaan doen wat betreft de minister,' aldus Jongerius, 'maar dat betekent in de praktijk dat bij aanbesteding de slechtste deal voor de werknemers wint. En die slechtste deal gaat dan vervolgens gelden voor alle werknemers. Minister Klink wijst elke verantwoordelijkheid voor ons ambulancepersoneel van de hand.'

Door de Wet Ambulancezorg komt er met ingang van 2010 per regio één aanbieder van ambulancezorg. De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) is op basis van een ministeriële vergunning, die na een aanbestedingsprocedure wordt verleend, verantwoordelijk voor het leveren van ambulancezorg.
Provincie:
Tag(s):