maandag, 28. april 2008 - 10:45

FNV wil nationaal asbestregister

Amsterdam

De FNV vindt dat er een Nationaal Register Asbest moet komen waar iedereen die vragen heeft over deze dodelijke stof terecht kan. Volgens Nederlands grootste vakcentrale zou een dergelijk kennisinstituut aangehaakt moeten worden bij het al bestaande Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Dat wordt gedragen door sociale partners, verzekeraars en overheid, maar bemiddelt nu slechts bij schadeclaims van mensen met mesothelioom of hun nabestaanden.

Volgens FNV-federatiebestuurder Leo Hartveld is de kennis over asbest even verspreid als de stof zelf: “Gemeenten, woningcorporaties, onderzoeksinstellingen, universiteiten, het IAS, grote bedrijven, arbodiensten, maar ook asbestverwijderaars etc. hebben inmiddels veel informatie. Probleem is echter dat die vaak niet onderling uitwisselbaar is. Kennisbundeling bij een register zou de oplossing zijn.�

Volgens Hartveld zou een register belangenbehartigers veel makkelijker dan nu in staat moeten stellen aan benodigde informatie te komen over waar, wanneer en bij wie asbestblootstelling heeft plaatsgevonden. Maar ook toezichthouders zouden baat kunnen hebben bij een dergelijk register. Tevens kan het volgens de FNV grote voordelen hebben bij 'de grote schoonmaak' die in Nederland nog steeds gedaan moet worden.

Hartveld wijst op het recente rapport ‘Ketenbesef op de werkvloer’ van de Algemene Rekenkamer. Daaruit blijkt dat in Nederland jaarlijks 400 tot 700 mensen sterven door het werken met asbest. “Maar ondertussen blijkt dat er geen structurele afstemming en informatie-uitwisseling tussen allerlei instanties zoals gemeenten, provincies en inspectiediensten plaatsvindt�, aldus de federatiebestuurder.

Het is niet toevallig dat de FNV juist vandaag met haar pleidooi voor een asbestregister naar buiten komt. Op 28 april – Workers Memorial Day – herdenkt de vakbeweging wereldwijd de werknemers die gestorven zijn als gevolg van hun werk. In Nederland zijn dat er jaarlijks zo’n twee en een half duizend. Dit jaar is het centrale thema de ‘sluipmoordenaar’ asbest.
Provincie:
Tag(s):