zaterdag, 30. augustus 2008 - 21:50

Forse daling klachten Politie

Den Haag

Inwoners van de regio Haaglanden hadden duidelijk minder klachten over het politiekorps Haaglanden in 2007. Dat blijkt uit het Jaarverslag Klachten 2007. Totaal gaat het om een daling van vijftien procent. Sinds 2001 steeg het aantal klachten ieder jaar met ongeveer acht procent. Het korps ontving in 2007 in totaal 661 klachten. Bij dertig procent van de klachten kregen de burgers te horen dat hun klacht terecht was. Dit percentage is al jaren vrijwel gelijk.

De meeste klachten die binnenkomen gaan over de ‘wijze van optreden/bejegenen’, 29 procent. Deze categorie vertegenwoordigde ook in 2007 het hoogste aantal. Maar het aantal klachten hierover daalde wel fors met 25 procent. Deze daling komt waarschijnlijk door het interne project gericht op bejegening dat het korps startte in 2005. Opvallende dalers zijn ook de categorie ‘omgang met arrestanten’, hier waren dertig procent minder klachten over. En ‘geweldsaanwending’ die van 78 klachten in 2006 naar 51 klachten in 2007 daalde. De meest in het oog springende stijger zijn klachten over ‘deskundigheid/professionaliteit’. Voorbeeld van een klacht die onder deze categorie valt is een agent die zegt dat iets geen politiewerk is, terwijl de burger daar anders over denkt. In 2007 kwamen hier 151 klachten over binnen, in 2006 waren dit er 126.

Agenten hebben ieder jaar duizenden keren contact met burgers, zoals wanneer ze bekeuring uitschrijven. Vanuit die wetenschap is het verklaarbaar dat de categorie ‘wijze van optreden/bejegenen’ de grootste categorie klachten is, meer dan bijvoorbeeld een categorie ‘geweldsaanwending’, wat nu eenmaal veel minder voorkomt. Elke klacht die binnenkomt wordt behandeld volgens het Klachtenregeling Politie Haaglanden 2004. Klachten met algemene leerpunten die gegrond verklaard worden, worden sinds kort gepubliceerd in de Korpskrant en op het intranet, om voor het Korps het leermoment breder uit te dragen. Voorkomen is immers beter dan genezen.
Provincie:
Tag(s):