woensdag, 2. januari 2008 - 20:46

Forse schade door oudejaars-vandalisme

Almere

Tijdens de oud- en nieuwviering is er in Almere voor ruim 80.000 euro aan schade aangericht door vandalisme.

Zo sneuvelden er 82 glasplaten in bushokjes, een kostenpost van ruim 10.000 euro. Ook werden er 15 zogeheten VerkeersRegel Installaties, beter bekend als verkeerslichten, beschadigd met een waarde van ongeveer 20.000 euro. Volgens een eerste schatting is er ook voor 50.000 euro schade aangericht aan prullenbakken en speeltoestellen.

Het is nog niet bekend hoeveel schade er is veroorzaakt aan schoolgebouwen. In de loop van de komende week wordt gekeken hoe groot de vernielingen daar zijn en welk bedrag daar mee gemoeid is.

De schade door vandalisme tijdens de jaarwisseling is groter dan in de voorgaande jaren. Het ziet er naar uit dat het zwaardere vuurwerk ook voor meer overlast en vernieling zorgt. De gemeente maakt zich zorgen over deze toename.
Provincie:
Tag(s):