maandag, 22. december 2008 - 21:32

Forse stijging fietsgebruik

Groningen

De fiets is in de stad het belangrijkste vervoermiddel. Meer dan de helft van alle verplaatsingen in de stad gaat per fiets. Op de 46 belangrijkste fietsroutes rijden dagelijks zo’n 216.000 stadjers: dat is een stijging van 9% ten opzichte van 2007. Het stadsbestuur juicht de stijging van het aantal fietsende stadjers van harte toe. De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd om het fietsen aantrekkelijk te maken. Zo beschikt de stad over veel speciale voorzieningen voor fietsers.

Naast de vele kilometers fietspaden en fietsstroken, heeft Groningen ook fietsbruggen, fietsvriendelijke verkeerslichten en bewaakte fietsenstallingen die bovendien gratis zijn. De komende jaren kunnen fietsers op nog meer rekenen. Voor de periode 2009 en 2010 is 4,7 miljoen beschikbaar voor fietsvoorzieningen. Daarnaast heeft fietsend Groningen een verlanglijstje ingediend bij het stadbestuur. De gemeente heeft een half miljoen beschikbaar gesteld om deze wensen te verwezelijken, onder andere:
- gratis bewaakte fietsenstalling bij Kardinge en winkelcentrum Paddepoel
- aanpak fietsdiefstal
- asfalteren van het fietspad Boutenspad
- algemene fietspromotie
- extra stallingscapaciteit aan de achterzijde van het NS-station
- plaatsen van uitschuifbare etagerekken in de bewaakte V&D-stalling
- het vergroten van de herkenbaarheid van de bewaakte rijwielstallingen in de binnenstad
- apart groen voor fietsers op het kruispunt Bedumerweg - Asingastraat
- het invoeren van een fietsrouteplanner.

Om het effect van de maatregelen te kunnen meten telt de gemeente ieder najaar op 46 locaties in de stad het aantal fietsbewegingen. Dit gebeurt met behulp van rubberen telslangen. Hierdoor krijgt de gemeente een goed beeld van het fietsgebruik door de jaren heen. Uit de telling van dit najaar blijkt dat het fietsgebruik met 9% is toegenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Een forse stijging van het fietsgebruik dus. Om de weersinvloeden als factor te kunnen uitsluiten voor deze toename is de neerslaghoeveelheid van dit jaar vergeleken met 2007. Het KNMI heeft voor beide najaren ongeveer 250 mm neerslag gemeten.
Provincie:
Tag(s):