dinsdag, 15. januari 2008 - 17:02

Forse stijging verkeersdoden in Limburg

Maastricht

In 2007 zijn bij 61 ongevallen in totaal 69 doden gevallen. Dit is een toename van 15 doden ten opzichte van het jaar 2006, zo blijkt uit cijfers van de politie.

Bij zeven ongevallen in 2007 waren twee of meer dodelijke slachtoffers te betreuren. Een zwaar ongeval op de N299 had zelfs drie doden tot gevolg. Direct na dit ongeval – dat het gevolg was van een inhaalmanoeuvre – heeft de Provincie Limburg als wegbeheerder maatregelen genomen. Dit gebeurde in overleg met de gemeenten Brunssum, Landgraaf, Kerkrade, de politie, VVN en het ROVL.

Uit een eerste beschouwing blijkt dat er een duidelijke toename is van het aantal slachtoffers in de leeftijdscategorie 0 tot en met 24 jaar: in totaal 15 doden. Hiervan bevonden zich negen doden in de leeftijd van 18 tot en met 24 jaar. In 2006 vielen in de leeftijdscategorie 0 tot en met 24 jaar vijf dodelijke verkeersslachtoffers, waarvan drie in de leeftijd van 18 tot en met 24 jaar. Verder is er ook een stijging zichtbaar in het aantal doden in de leeftijdscategorie 60 plus.

Bovenstaande cijfers zijn nog niet officieel vastgesteld en kunnen lager uitvallen. Dit is afhankelijk van de analyse van de Dienst Verkeer en Scheepvaart die alle door de politie geregistreerde verkeersongevallen verwerkt. De omstandigheden waaronder een ongeluk plaatsvindt zijn daarbij mede bepalend voor de status. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat publiceert de officiële cijfers in april-mei 2008. Dan worden ook andere statistieken, zoals het aantal ziekenhuisgewonden, gepubliceerd.

Het ROVL zal daar waar nodig zelf aanvullend onderzoek (laten) verrichten en de uitkomsten doorvertalen in haar beleids- en uitvoeringsplannen.
Provincie:
Tag(s):