donderdag, 4. september 2008 - 19:38

Forse toename activiteiten Osse Haven

Oss

De halfjaarcijfers over het eerste halfjaar van 2008 zijn beschikbaar. In de eerste helft van 2008 nam de bulkoverslag in de Osse haven toe met ruim 15 % naar 1.156.155 ton. De overslag van volle containers bleef nagenoeg gelijk met bijna 7.500 ton. Jaarlijks doen ruim 2300 schepen de Osse haven aan. Het totale activiteiten steeg met bijna 13% .

De haven van de gemeente Oss is een belangrijke pijler voor lokale bedrijvigheid en economische ontwikkeling. De gemeente gaat veel investeren in de haven.

Het goederenvervoer in zijn algemeen stijgt enorm in de komende decennia en vervoer over water en spoor moeten verkeersinfarcten zien te voorkomen. Oss beschikt over uitstekende mogelijkheden met een van de grootste havens van Brabant welke in de nabije toekomst ook is aangesloten op het spoornet.

Ook het provinciale bestuur is zich bewust van de enorme kansen van de Osse haven en investeert mede in een aantal vernieuwingen. Zo is er vanuit Oss een nieuwe aanvraag gedaan voor een bijdrage in de veiligheid van de Osse Haven (remmingwerken en extra afmeerplaatsen).
De belangrijkste verbetering is dat op korte termijn gestart gaat worden met de vervanging van de brug in Macharen.

De gemeente Oss vervangt in 2009 de brug over het burgemeester Delenkanaal bij Macharen. Een belangrijk project voor de toekomst van de haven omdat hiermee 4-laags containervaart mogelijk is. Deze containerschepen vangen door hun hoge lading natuurlijk veel wind. Om te voorkomen dat ze door de wind tegen de brug worden geduwd, en de brug beschadigen, wil de gemeente de remmingwerken te verlengen.

Omdat het aantal schepen in de haven toeneemt, en niet alle schepen tegelijk gelost kunnen worden, neemt ook het aantal wachtende schepen toe. Hiervoor wil de gemeente extra afmeerplaatsen aanleggen.
Provincie:
Tag(s):