dinsdag, 1. april 2008 - 11:38

Forse verhoging wegenbelasting Zuid-Holland

Den Haag

Automobilisten in Zuid-Holland krijgen vanaf 1 april te maken met een forse verhoging van de motorrijtuigenbelasting met 10%. Dat komt volgens de ANWB door een buitensporige verhoging van de provinciale opcenten.

De opcenten zijn een provinciale belasting die door automobilisten wordt opgebracht. Volgens de ANWB kan de provincie Zuid-Holland niet duidelijk maken waarom deze verhoging nodig is en waar het geld aan wordt besteed. De bond roept de fracties van de Provinciale Staten op om deze verhoging bij de behandeling van de voorjaarsnota aan de orde te stellen.

Al in het collegeakkoord van 2007 is deze verhoging aangekondigd. Toen heeft de ANWB ook al protest aangetekend, omdat de provincie niet aan kon geven waarom deze verhoging noodzakelijk was. Verder is de ANWB van mening dat er een verband moet zijn tussen de inkomsten uit de opcenten en de uitgaven. Het geld zou wat de ANWB betreft moeten worden geïnvesteerd in infrastructuur.
Provincie:
Tag(s):