dinsdag, 29. januari 2008 - 9:59

Foutloos schrijven ook voor aankomende studenten moeilijk

Amsterdam

Een op de zes studenten, die zich inschrijft aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, heeft bij aankomst op de universiteit grote moeite om foutloos Nederlands te schrijven. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Taalcentrum-VU heeft gehouden in opdracht van het College van Bestuur van de VU. De taalproblemen zitten niet alleen bij allochtone studenten.

De rector van de VU, prof. dr. Lex Bouter, is geschrokken van deze uitkomst. Hij kondigt maatregelen aan om het taalvaardigheidsprobleem aan te pakken. ‘Nu al bieden wij remediërende cursussen aan voor studenten die schrijfproblemen hebben. Dat gaan we extra aanzetten.’ Bouter wijst erop dat de VU werkt aan een instellingsbreed taalbeleid. ‘We stellen een norm vast waaraan de taalvaardigheid (en dus ook de schrijfvaardigheid) van studenten moet voldoen. Die norm gaan we toetsen. Wie onder de norm blijft, bieden we training aan. En dat is niet vrijblijvend.’ De VU wil ook gaan spreken met het voortgezet onderwijs over de bevindingen van de VU-taaltoetsen. ‘Ik kan me voorstellen dat scholen willen weten wat zíj kunnen doen.’

‘De alarmerende berichten over de slechte schrijfvaardigheid van studenten blijken dus gegrond,’ zegt het Taalcentrum-VU, dat de taaltoets afnam aan 1100 eerstejaars. Projectleider Eline van Straalen: ‘16% scoorde zeer onvoldoende op onze toets, maar nog eens 13% scoorde onvoldoende. En we hebben geen rariteiten getoetst of een Groot Nationaal Dictee afgenomen.’ Als voorbeeld noemt Van Straalen de meerkeuzevraag een meisje die/dat/wat: maar liefst 43% van de kandidaten meent dat het ‘een meisje die’ is. De werkwoordspelling gaat naar verwachting moeizaam en ook de betekenis van veelgebruikte uitdrukkingen is niet altijd bekend. Zo weet maar 45% van de studenten wat ‘schering en inslag’ betekent.

De VU werkt aan een gedifferentieerd aanbod voor studenten met schrijfproblemen. Rector Bouter: ‘De VU groeit sterk. Onze universiteit heeft de reputatie dat wij onze studenten goed begeleiden. Dat gaan we ook doen op het gebied van taalvaardigheid.’
Provincie:
Tag(s):