vrijdag, 11. januari 2008 - 22:41

Foutparkeerders vaker op de bon

Assen

Er zijn vorig jaar in Assen 3800 bekeuringen uitgedeeld voor fout parkeren. Dat is een stijging van 300 procent in vergelijking met 2006, waarin 1100 bonnen voor hetzelfde vergrijp werden uitgeschreven.

De belangrijkste oorzaak voor deze stijging wordt toegeschreven aan de uitbreiding van bevoegdheden van parkeercontroleurs en toezichthouders. Die mochten eerder alleen verbaliseren voor parkeren zonder betalen. Het aantal bonnen dat daarvoor in 2007 is uitgeschreven is met 5500 gelijk gebleven aan 2006. Er is in 2007 stevig ingezet op illegaal gedumpt afval en een eind gemaakt aan de chaos aan wild geparkeerde en ‘weesfietsen’ bij het station.

In januari 2007 is de afdeling Stadstoezicht van de gemeente Assen gestart met het structureel verwijderen van fietsen bij het station. Fietsen die langer dan vier weken op dezelfde plek bij het NS-station staan (de zogenoemde ‘weesfietsen’) of buiten de rekken gestald worden, worden door toezichthouders verwijderd. Dit heeft geresulteerd in het ophalen van 510 fout gestalde en 120 ‘weesfietsen’. 265 eigenaren hebben na betaling van € 20,- hun tweewieler weer opgehaald. De rest is via fietsenveilingen verkocht.

In 2006 zijn bij flats bovengrondse afvalsystemen vervangen door ondergrondse containers. Stadstoezicht vindt steeds vaker afvalzakken naast de containers. Toezichthouders controleren de zakken om waar mogelijk de eigenaar te achterhalen en hem als nog voor het afvoeren van zijn afval te laten betalen. 110 eigenaren werden opgespoord en kregen een boete van 50 euro.

In 2008 zal Stadstoezicht het professionaliseren van handhaving in Assen voortzetten. De toezichthouders zijn allen buitengewoon opsporingsambtenaar en letten zowel op parkeer- als afvalovertredingen. Ook de fietsen in het stationsgebied blijven de aandacht houden. Daarnaast zal de aandacht uitgaan naar caravans en aanhangers die langer dan drie dagen geparkeerd staan op de openbare weg.
Provincie:
Tag(s):