vrijdag, 7. maart 2008 - 10:23

Franekeradeel stelt 33 miljoen beschikbaar voor Waddenglas

Franeker

De gemeenteraad Franekeradeel heeft donderdag een krediet beschikbaar gesteld van € 33 miljoen voor de uitvoering van het Waddenglas project. Dit bedrag zal worden gedekt door de grondexploitatie.

In de raadsvergadering is tevens unaniem positief gereageerd op de samenwerkingsovereenkomst Waddenglas. In de samenwerkingsovereenkomst worden de afspraken voor realisatie tussen de Provincie Fryslân, de Dienst Landelijke Gebied en de gemeente Franekeradeel juridisch geregeld. De drie partijen dragen hierin ieder voor 1/3 deel verantwoordelijkheid en risico.

Voor de realisatie is een milieueffectrapportage vereist. Deze is gisteravond door de raad besproken en geschikt verklaard voor de inspraak.
Provincie:
Tag(s):