woensdag, 23. april 2008 - 9:49

Fries plan tegen alcoholmisbruik jongeren

Provincie Friesland, Friese gemeenten, politie, GGD, Verslavingszorg Noord Nederland en het Openbaar Ministerie Leeuwarden hebben hun plan om alcoholmisbruik onder jongeren te bestrijden klaar. De gezamenlijke partijen zetten in op een combinatie van regelgeving, handhaving, scherper alcoholmatigingsbeleid en voorlichting over de gevaren van alcohol. Het project start na de zomervakantie en loopt tot en met 2012.

Het alcoholgebruik onder jongeren in Friesland is de laatste tien jaar hard gestegen. Het percentage zware drinkers ligt ook hoger dan in de rest van Nederland. Vooral de jongvolwassen mannen vormen een risicogroep. Het gebruik van alcohol in die jonge leeftijdscategorie leidt tot tal van negatieve ontwikkelingen. Het Friese plan tegen alcoholmisbruik kent een set van ambities en maatregelen om het tij te keren.

De ambities in het plan spelen in op de trend dat jongeren eerder en meer gaan drinken. Daaruit zijn twee ambities geformuleerd. De eerste is dat kinderen in Friesland geen alcohol drinken voor hun 16e jaar. Als tweede ambitie is geformuleerd dat jongeren en jongvolwassenen op een verantwoorde manier met alcohol omgaan. Het is dus geen anti-alcoholplan, maar een plan dat gericht is op verantwoord omgaan met alcohol.
Provincie:
Tag(s):