maandag, 6. oktober 2008 - 13:59

Fries zwembad haalt chloor uit zout

Wolvega

Sinds september 2008 wordt het water van zwembad De Steense in het Friese Wolvega gezuiverd met zoutelectrolyse. Zoutelectrolyse levert alleen maar voordelen op. Dit heeft de gemeente Weststellingwerf maandag 6 oktober laten weten.

Door de nieuwe zuiveringsmethode wordt een betere waterkwaliteit gegarandeerd en veroorzaakt het minder slijmvliesirritatie. Hierdoor voelen carapatiënten zich beter en ondervinden personen met buisjes in de oren minder problemen.

Prettige werken
Het personeel van zwembad De Steense te Wolvega is erg tevreden over de nieuwe zoutelectrolyse-installatie. Het is veel prettiger werken in de zwemzaal, het is niet zo benauwd meer en de chloorlucht is verdwenen. Ook de zwemmers zijn zeer tevreden.

Daarnaast zijn er minder arbeidsrisico’s in de machinekamer en is er geen transport en overslag van gevaarlijke stoffen nodig.

Zoutelectrolyse
Om het zwemwater in zwembaden te zuiveren wordt gewoonlijk chloor gebruikt. Chloor heeft veel voordelen, het desinfecterend vermogen is hoog en het heeft een z.g. bufferende werking. Er zijn echter ook nadelen, zo zijn de opslag, transport en verwerking ervan niet zonder risico's voor medewerkers, klanten en omwonenden.

Een beter alternatief voor de traditionele methode is zoutelektrolyse. Eenvoudig gesteld wordt ter plaatse uit keuken- of zeezout, chloor en/of natriumhypochloriet geproduceerd, alleen wanneer en zoveel er nodig is. Er zijn dan geen voorraden meer nodig waaruit in enkele seconden enorme hoeveelheden geconcentreerd chloorgas kunnen vrijkomen.

Het benodigde zuivere chloor wordt direct geproduceerd en aan het zwemwater toegevoegd. Dit is veilig, efficiënt en betrouwbaar en er is onder alle omstandigheden een perfecte, gezonde en veilige waterkwaliteit gewaarborgd.
Provincie:
Tag(s):