donderdag, 31. januari 2008 - 10:53

Friesland in teken van klimaatverandering

Juni 2008 wordt in Friesland de maand van klimaatverandering en duurzame energie. Gedeputeerde Staten zijn akkoord gegaan met het projectvoorstel �Sinnewiken�.

Het initiatief van dit project komt van de gemeenten Heerenveen, Sneek, Leeuwarden en Smallingerland met als doel aandacht te vragen voor klimaatverandering en de wens om deze verandering te minimaliseren. Aan de provincie is steun voor het plan gevraagd. Gedeputeerde Anita Andriesen: ‘De provincie steunt de Sinnewiken van harte, omdat we hier op een positieve manier en met concrete activiteiten laten zien dat we met elkaar wat kunnen doen tegen de klimaatverandering. Ik zie dit initiatief óók als de aanzet voor een platform van samenwerkende overheden en maatschappelijke organisaties als het gaat om het bij elkaar brengen van ideeën op het gebied van duurzame energie.’
Provincie:
Tag(s):