maandag, 14. april 2008 - 20:37

Friezen kopen meer Fair Trade dan rest Nederlanders

Friezen kopen meer Fair Trade produkten dan de rest van de
Nederlanders. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Tûmba, voor
gelijke behandeling en wereldburgerschap, is uitgevoerd door
onderzoeksbureau vraaghetdevries.nl.

Vier op de tien Friezen koopt soms Fair Trade produkten. Daar staat
tegenover dat eveneens vier op de tien inwoners van Fryslân deze
produkten nooit koopt. 43 procent van de Friese bevolking koopt soms Fair Trade produkten. 45 procent weet dat deze produkten er zijn, maar koopt ze nooit.

Daarmee doet Fryslân het beter dan de rest van Nederland. Onderzoek van NCDO, de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en
Duurzame Ontwikkeling, laat zien dat 35% van de Nederlanders soms fair
trade produkten koopt en 28% de produkten wel kent, maar ze nooit
koopt.

Tevens blijkt uit het onderzoek dat vier op de tien Friezen (41%) bereid
is om voor een fair trade produkt tot 10% meer te betalen. Een derde van
de Friezen wil tot 5% meer betalen, en 16% vindt dat fair trade
produkten niet duurder mogen zijn dan de gebruikelijke merken.

Vrouwen kopen vaker fair trade produkten dan mannen, laat het onderzoek zien. Vrouwen zijn ook, meer dan mannen, bereid meer te betalen voor fair trade produkten.

Oudere Friezen kopen vaker fair trade produkten dan jongeren: In de
leeftijdscategorie tot 30 jaar koopt meer dan de helft nooit deze produkten, terwijl in de categorie tussen 50 en 60 jaar de helft van de
ondervraagden soms fair trade produkten koopt.
Provincie:
Tag(s):