donderdag, 26. juni 2008 - 13:50

G4 willen meer instrumenten om leegstand te bestrijden

Amsterdam

De vier grote steden (G4) dringen bij de Tweede Kamer aan op verruiming van de wettelijke mogelijkheden om leegstand te bestrijden. Leegstand is onacceptabel bij de huidige krapte op de grootstedelijke woningmarkt.

Dit schrijven Amsterdam Rotterdam, Den Haag en Utrecht in een brief aan CDA, VVD en CU die een initiatiefwetvoorstel voorbereiden om leegstand van woningen, kantoren, bedrijfsruimten en winkelruimten tegen te gaan.
In de vier grote steden kunnen eigenaren hun pand met huurwoningen splitsen om de appartementsrechten te verkopen. Daar kunnen hoge winsten bij behaald worden.

Zittende huurders worden -goedschiks of kwaadschiks- bewogen te verhuizen. De eigenaar wacht vervolgens zo lang mogelijk om te profiteren van de prijsstijgingen, omdat lege gebouwen meer opbrengen dan woningen in verhuurde staat. Intussen wordt de woning niet leeggemeld en niet meer verhuurd. Leegstand loont.

Het wetsvoorstel dat in voorbereiding is, moet een aanscherping betekenen van wettelijke mogelijkheden om leegstand tegen te gaan. De G4 geven in hun brief een aantal uitwerkingsrichtingen, zoals de inzet van een dwangsom die de gemeente kan opleggen bij langdurige leegstand van woongebouwen. Ook de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur
moeten worden vergroot. Kraken blijft een belangrijke stok achter de deur bij de aanpak van leegstand, zolang er onvoldoende middelen zijn om de leegstand aan te pakken. Niettemin wordt geweld van krakers in de G4-brief nadrukkelijk veroordeeld.
Provincie:
Tag(s):