dinsdag, 5. februari 2008 - 19:54

Günther Grosser Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Groningen

Op donderdag 31 januari is de heer Günther Grosser onderscheiden met een Koninklijke Onderscheiding. De versierselen van Ridder in de Orde van de Oranje-Nassau werden hem opgespeld door de Nederlandse consul honorair tijdens de feestelijkheden rondom zijn pensionering.

Grosser was 27 jaar lang de verbindingsofficier tussen de hogescholen van Groningen en Freiburg; hij heeft wezenlijk bijgedragen aan de professionaliteit van generaties docenten en studenten en aan de Nederlands-Duitse verhoudingen.

Günther Grosser kreeg de Koninklijke Onderscheiding omdat hij de grote motor is geweest voor de bijzondere samenwerking tussen de Katholische Fachhochschule Freiburg en de Hanzehogeschool Groningen. Hij heeft een zeer wezenlijke bijdrage geleverd aan de internationalisering, Nederlandse studenten en docenten vertrouwd gemaakt met hulp- en dienstverlening in Duitsland en vice versa en wezenlijk bijgedragen aan de uitwisseling van didactiek voor het hoger onderwijs en kwaliteitszorg.

Op 24 februari 2005 ontving Günther Grosser al de Hanze Erepenning voor zijn bijzondere verdiensten.
Provincie:
Tag(s):