dinsdag, 9. september 2008 - 19:43

Gast van de Raad

Breda

Wie zijn de raadsleden van Werkendam? En wie zijn de burgemeester en de wethouders? Wat doen ze? Hoe worden besluiten genomen? Wie dit wil weten en de gemeenteraad eens in actie wil zien, kan zich opgeven als 'Gast van de Raad'. Het doel is om een kijkje achter de schermen te nemen en de politiek een beetje beter te leren kennen

Deelnemers krijgen een rondleiding door het gemeentehuis, maken kennis met de burgemeester en enkele raadsleden en kunnen alles vragen wat zij altijd al wilden weten over de gemeenteraad, de politiek en het gemeentehuis. Tot slot wonen zij als gast een raadsvergadering bij. Ook groepen, schoolklassen of verenigingen kunnen zich aanmelden.
Vanzelfsprekend zijn inwoners altijd welkom om tijdens een raadsvergadering op de publieke tribune plaats te nemen. Hiervoor is geen uitnodiging nodig.

De gemeenteraad van Werkendam vergadert eens in de zes weken. De eerstvolgende vergadering is op dinsdag 30 september. Graag nodigen wij inwoners uit om gast van onze raad te zijn tijdens deze eerste vergadering na het zomerreces.
Provincie:
Tag(s):