woensdag, 4. juni 2008 - 21:26

Gebiedscontrole-actie in Westpoort

Amsterdam

Onder regie van de gemeente Amsterdam is op woensdag 4 juni een gebiedscontrole-actie uitgevoerd in een deel van de Nieuw Zeelandweg in Westpoort. Dit heeft de gemeente Amsterdam laten weten

‘Het doel van de actie is zicht te krijgen op de activiteiten in de bedrijfsunits, op de bedrijven zelf en de gebruikers. Tegelijkertijd wordt nagegaan of deze bedrijven en gebruikers zich houden aan de bestaande wet- en regelgeving’, aldus de gemeente.

In totaal zijn 25 van de 57 bedrijven in dit gebied gecontroleerd. De overige bedrijven worden op een later tijdstip bezocht. Uit controle is gebleken dat op het terrein een aantal overtredingen plaatsvinden. Zo zijn er overtredingen van milieuregels geconstateerd die aanleiding zijn voor vervolgonderzoek.

De politie heeft op het terrein ook een aantal aanhoudingen verricht en er is proces verbaal opgemaakt. Twee panden in het gebied bevatten restanten van een hennepkwekerij. In een ander pand werd een kleine hoeveelheid illegaal vuurwerk aangetroffen. Tot slot is er één geval van illegale bewoning geconstateerd.

Samenwerkende partijen
De controleactie wordt uitgevoerd door de gemeente Amsterdam (dienst Milieu- en Bouwtoezicht, Haven Amsterdam,Van Traa team), het NUON, de Belastingdienst en Douane en de Arbeidsinspectie in samenwerking met het politiekorps Amsterdam-Amstelland en het Openbaar Ministerie Amsterdam.

Vrijplaatsen convenant
De gebiedscontrole valt onder het convenant van vrijplaatsen in Amsterdam. In het convenant kunnen gebieden worden aangemerkt als vrijplaatsen wanneer er twijfels bestaan of de wettelijke regels in deze gebieden voldoende worden gerespecteerd.

De aanpak van vrijplaatsen houdt in dat gezamenlijk vanuit meerdere disciplines actie wordt ondernomen, waarbij ieder vanuit zijn eigen specialiteit en bevoegdheden handhavend optreedt. Door het naast elkaar leggen van gegevens wordt een beeld verkregen waar het meest effectief moet worden opgetreden.

Het convenant is gesloten tussen de staatssecretaris van Financiën, de leden van het Amsterdamse Driehoeksoverleg en het college van B&W.

Veiligheidsplan Westpoort 2008-2010
De actie is onderdeel van het Veiligheidsplan Westpoort 2008-2010 waarin naast controle ook de aanpak van hennepplantages en van illegale bewoning als prioriteit is meegenomen. Deze aanpak levert resultaat op en is een voortzetting van het beleid zoals vastgesteld in het Meerjarenplan 2003-2006.

Zo zijn er bij vergelijkbare acties gevallen van illegale onderhuur en bewoning, overtredingen van milieuregels, hennepplantages en brandgevaarlijke situaties etc. aangepakt. Eerdere gebiedscontroles zijn de afgelopen jaren onder andere uitgevoerd op bedrijventerreinen de Heining, ADM, Limmerick, Banterij, Doblijn en Watervoort in Westpoort.

Westpoort is het haven- en industriegebied in Amsterdam, van ruim 35 vierkante kilometer groot. Het wordt onderverdeeld in de bedrijvengebieden Teleport, Sloterdijk I, II en III, De Heining en het Havengebied. Er zijn nu ruim 2000 bedrijven gevestigd en er werken ca. 45.000 mensen. Westpoort is geen stadsdeel en valt onder de verantwoordelijkheid van het Amsterdams college van B&W.
Provincie:
Tag(s):