dinsdag, 1. april 2008 - 16:00

Gebruik DNA verwant-schapsonderzoek bij opsporing

Den Haag

Minister Hirsch Ballin wil de mogelijkheden van DNA-onderzoek in strafzaken beter benutten om de criminaliteit effectiever te kunnen bestrijden. Dit blijkt uit een nota die hij dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De voorstellen die de minister doet, kunnen voor een belangrijk deel gerealiseerd worden binnen de bestaande regels. Voor het overige moet de wet worden aangepast, maar de grenzen aan het gebruik van DNA-onderzoek veranderen niet. Zo blijft een concrete verdenking nodig van een misdrijf waartegen voorlopige hechtenis mogelijk is, en mag het DNA-onderzoek alleen in het belang van opsporing en vervolging worden toegepast.

De bewindsman is van plan DNA-verwantschapsonderzoek wettelijk mogelijk te maken. Deze vorm van DNA-onderzoek is al bekend van bijvoorbeeld de vaststelling van ouderschap en gezinshereniging in asielprocedures, maar kan ook van betekenis zijn voor de opheldering van strafbare feiten. In de praktijk bestaat hieraan een dringende behoefte.

Blijft een klassiek DNA-onderzoek geen resultaten, dan kan onder omstandigheden met behulp van verwantschapsonderzoek de identiteit van een verdachte alsnog worden vastgesteld of kan een mogelijke verdachte worden uitgesloten.
Provincie:
Tag(s):