woensdag, 22. oktober 2008 - 22:05

Gebruik landbouwstroken nog niet optimaal

Sinds juli 2008 mogen landbouwers bij wijze van een proef van een jaar over de rondwegen bij 's-Gravenpolder en Poortvliet rijden. Om de doorstroming te bevorderen zijn landbouwpasseerstroken aangelegd. Na een paar maanden blijkt dat een grote groep landbouwers prima gebruik maakt van de stroken, maar een aantal gebruikt de stroken niet of niet goed. Hierdoor ontstaan gevaarlijke verkeerssituaties.

Gedeputeerde Poppelaars wil hier verandering in brengen, samen met de gemeenten Tholen en Borsele, de ZLTO en Cumela.Alle landbouwers, fruittelers en loonwerkers in de regio's rond 's-Gravenpolder en Poortvliet hebben een brief van de gedeputeerde ontvangen. Hij roept hierin de landbouwers op altijd gebruik te maken van de stroken, en dat goed en veilig te doen. Er is een gebruiksaanwijzing toegevoegd, om extra duidelijk te maken hoe de stroken veilig gebruikt moeten worden. Later volgen ook posters en flyers.

Niet alleen voor de tractorchauffeurs, ook voor de overige weggebruikers. Zodat ook zij goed op de hoogte zijn hoe ze veilig gebruik kunnen maken van de rondweg met landbouwpasseerstroken.

Als er teveel gevaarlijke situaties ontstaan, stopt de proef en moet het landbouwverkeer weer door de kernen rijden. Dat is negatief voor alle partijen. Voor de landbouwers zelf, voor de omwonenden, en voor de overheden die geïnvesteerd hebben in deze oplossing. Maar veiligheid gaat voor. En die is prima in orde op de rondwegen, zolang de passeerstroken goed worden gebruikt. Er zijn nog geen ongelukken gebeurd, maar daar wil de gedeputeerde niet op wachten, net als de gemeenten en de brancheorganisaties.

De provincie houdt continu steekproeven en metingen om een vinger aan de pols te houden. Ook wordt een onderzoek uitgevoerd naar de beleving van de verkeersveiligheid en de doorstroming op de rondwegen. Als kantonniers gevaarlijke situaties zien, benaderen ze de brancheorganisaties ZLTO en Cumela. Deze organisaties nemen vervolgens contact op met de bewuste tractorchauffeur. In een persoonlijk gesprek worden de chauffeurs gewezen op nut en noodzaak van het goed gebruiken van de stroken.
Provincie:
Tag(s):