woensdag, 1. oktober 2008 - 22:25

Gecombineerde aanbesteding stads- en streekvervoer

Almere

De gemeente Almere gaat de busdiensten binnen Almere en die van Almere naar Amsterdam en het Gooi als één concessie aanbesteden.

Het is de eerste keer sinds de invoering van de wet Personenvervoer dat een grote stad ook het streekvervoer aanbesteedt. Twee weken geleden heeft het college al besloten wat de strategische keuzes voor de aanbesteding van de stadsdienst zijn.

De stadsdienst moet staan voor laagdrempelig, toegankelijk, veilig, betrouwbaar en hoogwaardig vervoer. Ook moet de toekomstige vervoerder maatschappelijk verantwoord ondernemen en invulling geven aan de ‘Almere Principles.’

Dinsdag j.l. heeft het college besloten in te gaan op het voorstel van de provincie om in de aanbesteding van de stadsdienst ook de regionale buslijnen mee te nemen.

Om dit mogelijk te maken delegeert de provincie haar opdrachtgeverschap voor die regionale buslijnen aan de gemeente.
Daardoor ontstaat een voor vervoerders aantrekkelijke concessie in de markt. De ondernemer kan daardoor ook het openbaar vervoer sterker als alternatief voor de auto neerzetten. De gemeente Almere wordt de opdrachtgever voor deze aanbesteding van het busvervoer in Zuid-Flevoland.

Arno Visser, wethouder van Verkeer en Vervoer, is gelukkig met de gecombineerde aanbesteding: "We zijn er trots op als eerste deze stap te kunnen zetten en we zijn er vast van overtuigd dat de reiziger er baat bij heeft. We kunnen met de combinatie van streek- en stadsdienst betere afspraken maken om service, prijs en kwaliteit te optimaliseren."

De provincie Flevoland vindt ook dat deze regionale aanbesteding eenvoudiger en goedkoper is dan twee aparte aanbestedingen voor het stads- en streekvervoer. Bijkomend voordeel is dat het bovendien nog een betere afstemming van de buslijnen met zich mee brengt.

De concessie omvat drie soorten busdiensten. De huidige streeklijnen van Almere naar het Gooi, de lijnen van de stadsdienst Almere en verbeterde verbindingen van Almere naar Amsterdam Amstel en Amsterdam Zuidoost. "De provincie verdient waardering voor het besluit om haar bevoegdheid over te dragen", aldus wethouder Visser.

‘Opwaarderen’
De bussen richting Amsterdam zullen sneller en vaker gaan rijden. Dit ‘opwaarderen’ van de busdiensten naar Amsterdam tot Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) leidt tot een aantrekkelijk alternatief voor het autogebruik. Het past uitstekend binnen het doel van de gelijktijdige aanbesteding om het openbaar vervoer nog aantrekkelijker te maken.

Huidige situatie
Op dit moment verzorgt Connexxion de stadsdienst in Almere en de streekbussen van Almere naar Amsterdam en het Gooi. De contracten voor de stadsdienst en de streekdienst lopen beide op 31 december 2009 af.

Voor het nieuwe gezamenlijk contract vanaf 1 januari 2010 kunnen alle busbedrijven, die voldoen aan de door de gemeente gestelde eisen en wensen, weer intekenen. Begin 2009 kunnen de vervoerders hun aanbiedingen doen en voor de zomer van dat jaar bepaalt het college welke vervoerder het meest aantrekkelijke bod heeft gedaan.
Provincie:
Tag(s):