dinsdag, 13. mei 2008 - 11:33

Gedeelte TU-Delft gebouw ingestort

Delft

In een gebouw van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft is dinsdagochtend een zeer grote brand uitgebroken. Grote rookwolken hangen boven de stad. Rond 17.00 uur is van een gedeelte van de noordwestzijde van de faculteit een vleugel compleet ingestort. Dit meldt de woordvoerder van de brandweer.

Burgemeester Verkerk van Delft heeft gezien de omvang van de brand het opperbevel op zich genomen en heeft een deel van het gemeentelijk apparaat geactiveerd. Een woordvoerder van de gemeente Delft heeft bevestigd dat burgemeester Verkerk alszodanig optreedt bij deze brand.

Instortingsgevaar
Een woordvoerder van de brandweer laat Blikopnieuws in een reactie weten dat de brandweer zich deels heeft teruggetrokken in verband met instortingsgevaar van het gebouw op advies van een technisch bouwkundige. De brand zou mogelijk de constructie dusdanig hebben aangetast waardoor het draagvermogen in gevaar is gekomen.

De brand wordt nu alleen bestreden vanaf hoogwerkers. Korpsen vanuit de hele regio bestrijden de brand. Op dit moment staan de bovenste 7 verdiepingen van het 14 etages hoog tellende gebouw in brand. Uit Rotterdam is een speciaal vaartuig gekomen die grote hoeveelheden water kan verplaatsen.

Ontruiming
Een studentenflat aan de overkant van het pand is ontruimd vanwege de enorme rookontwikkeling. De politie heeft een groot gebied ruim afgezet. De brand trekt honderden belangstellenden. Volgens een woordvoerder van de brandweer heeft iedereen het pand veilig kunnen verlaten.

Maquettes verloren gegaan
'Medewerkers en studenten van Bouwkunde en andere evacués worden opgevangen in de Aula. Er hebben zich geen persoonlijke ongevallen voorgedaan. Er is wel veel persoonlijk leed te betreuren door het verloren gaan van het werk van studenten en medewerkers en diverse collecties', meldt de universiteit.

Oorzaak
De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting in een koffieautomaat op de 6e etage. Hierop is direct alarm geslagen door het indrukken van een brandmelder.

Gevaarlijke stoffen
Bij de brand zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Volgens de brandweer zijn de concentraties dusdanig laag dat ze geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Gezien het bouwjaar van het gebouw van de faculteit bouwkunde is er wel een kans aanwezig dat er mogelijk asbestdampen vrijkomen.

Oproep aan omwonenden: ramen en deuren sluiten
De gemeente roept haar inwoners op, met name de wijken Voorhof, Buitenhof en Tanthof, om ramen en deuren gesloten te houden en niet naar buiten te gaan als dat niet strikt noodzakelijk is.

Update van 15.00 uur
De brand bij de faculteit Bouwkunde is dinsdagmiddag rond 15.00 uur nog niet onder controle. Naar verwachting zal het bluswerk nog enkele uren in beslag nemen. Het terrein rond de faculteit Bouwkunde is afgezet. Het advies om binnen te blijven en deuren en ramen gesloten te houden, blijft vanwege de rookontwikkeling onverminderd van kracht.

De brand is ontstaan op de zesde etage in de buurt van een koffiepunt. Omstreeks 09.30 uur is de brandmelding binnengekomen bij de Brandweer. De bedrijfshulpverlening heeft het gebouw spoedig ontruimd. Er waren op dat moment ongeveer 200-300 mensen aanwezig.

De brand is moeilijk te bestrijden. Er is daarvoor groot materieel aanwezig. Ook is de hulp ingeroepen van brandweerkorpsen uit een aangrenzende regio. Er kan alleen van buitenaf – waar mogelijk – worden geblust.

Er worden continu metingen verricht door de brandweer. Deze heeft gemeld dat er geen gevaarlijke concentraties van gevaarlijke stoffen zijn aangetroffen. De beperkte hoeveelheid asbest die in het gebouw aanwezig is, is niet in de metingen teruggevonden.

Over de exacte oorzaak van de brand is op dit moment geen uitspraak te doen. Er moet hiervoor nog brandtechnisch onderzoek worden verricht. Dit kan echter pas plaatsvinden als de locatie veilig wordt verklaard.

De TU Delft meldt dat er grote opluchting is dat er geen persoonlijke slachtoffers zijn gevallen. Wel is betreurenswaardig dat veel onderzoeks- en onderwijswerk, evenals historisch materiaal en collecties, waarschijnlijk verloren is gegaan. Over de exacte schade is nog geen duidelijk beeld. Ook bij het College van Bestuur (CvB) is veel zorg over de vele zaken die verloren zijn gegaan voor studenten en medewerkers. Wel is duidelijk dat alle ICT-bestanden gelukkig zijn veiliggesteld.

De TU Delft inventariseert op dit moment hoe de laatste drie weken van het collegejaar en de start van het nieuwe collegejaar het beste voortgang kunnen krijgen. Inmiddels hebben ook andere onderwijsinstellingen hun hulp aangeboden. Ook wordt een goede oplossing gezocht voor onderzoekers en andere medewerkers van de faculteit Bouwkunde.

Update van 17.30 uur
Rond 17.15 uur is van een gedeelte van de noordwestzijde van de faculteit een bovenetage ingestort. Dit meldt de woordvoerder van de brandweer.

Brand uit
De brandweer heeft het vuur woensdagochtend uit na bijna 24 uur blussen.
Provincie:
Tag(s):