woensdag, 19. maart 2008 - 19:29

Gedeputeerde Haarsma interviewt inwoners Coevorden

Coevorden

Gedeputeerde Anneke Haarsma neemt op vrijdag 21 maart een interview af bij enkele inwoners van de wijk Binnenvree in de gemeente Coevorden. Ze komt daarmee een belofte na die zij op 21 februari deed tijdens de werkconferentie Impuls Wijk- en buurtvernieuwing die toen eveneens in Coevorden plaatsvond. Het doel van deze impuls is om samen met bewoners wijken en buurten leefbaarder te maken en om de verworven kennis hieruit Drenthe-breed te verspreiden.

In het kader van de Impuls aan wijk- en buurtvernieuwing stimuleert de provincie Drenthe drie projecten die als voorbeeld moeten gelden voor andere wijken en buurten in Drenthe. Eén van de projecten is het project Activerend Leefklimaat Onderzoek (ALO) in de Binnenvree in Coevorden.

Bij een ALO interviewen bewoners elkaar aan de ‘keukentafel’ met behulp van een samen met de bewoners opgestelde vragenlijst. Het doel is om iedereen te betrekken bij een breed debat over de toekomst van de wijk. Op deze wijze worden de knelpunten, wensen en kansen voor iedereen inzichtelijk, bijvoorbeeld over voorzieningen, werk, samenhang in de wijk en openbaar vervoer. Daarnaast is de verwachting dat deze methode de samenhang in een wijk kan stimuleren. Mensen gaan met elkaar in gesprek en het activeert de bewoners.

Het interview wordt gehouden met Benny en Natasha Klaassen. Zij zijn een jong stel dat in een huurwoning in de wijk woont. Zij willen graag in de wijk blijven en zijn op zoek naar een koopwoning.
Provincie:
Tag(s):