maandag, 29. september 2008 - 16:46

Gedeputeerde Staten tekenen condoleanceregister

Assen

Gedeputeerde Anneke Haarsma heeft vanmiddag als eerste het condoleanceregister getekend dat in de hal van het provinciehuis van Drenthe is neergelegd naar aanleiding van het overlijden van Commissaris van de Koningin Relus ter Beek. Vervolgens gaven de overige leden van gedeputeerde staten en de directie blijk van hun medeleven. De Commissaris van de Koningin in de provincie Drenthe overleed vanmorgen vroeg in zijn woonplaats Assen.

Naast het provinciehuis zullen ook in de gemeentehuizen in Drenthe de mensen in de gelegenheid worden gesteld schriftelijk hun medeleven te betuigen. Op www.drenthe.nl is een digitaal condoleanceregister beschikbaar.

In het provinciehuis is de heer Ter Beek tijdens een personeelsbijeenkomst herdacht. Tot en met de begrafenisplechtigheid, die maandag in beslotenheid plaatsvindt, zijn alle openbare optredens van de gedeputeerden geannuleerd. Tijdens het reguliere overleg van het college van GS op de dinsdagmorgen zullen geen officiële besluiten worden genomen.

Op zaterdagmiddag vindt in Assen een herdenkingsdienst plaats met een besloten karakter.
Provincie:
Tag(s):