woensdag, 26. maart 2008 - 12:00

Geen aanpassing Verordening Winkeltijden

Almere

Uit de gehouden enquête naar de behoefte aan koopzondagen is gebleken dat een meerderheid van de detaillisten (na weging) voorstander is voor het behoud van de Verordening Winkeltijden Almere uit februari 2006. Daarin staat dat alle winkels in Almere alle zondagen open mogen zijn. Op grond hiervan deelt het college van burgemeester en wethouders aan de raad mee geen voorstel voor aanpassing van de Verordening Winkeltijden Almere te doen.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 werd in het coalitieakkoord de ambitie vastgelegd om het aantal koopzondagen terug te brengen naar max. 20 per jaar. Voorwaarde was een akkoord met de winkeliersverenigingen door ondertekening van een convenant. Omdat de winkeliersverenigingen intern geen overeenstemming bereikten, ging de geplande ondertekening van dit convenant (op 27 april 2007) niet door.

Het college besloot daarop het draagvlak voor aanpassing van de verordening onder winkeliers te onderzoeken. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zou het college vervolgens besluiten of het voorstel aan de raad wordt gedaan om het aantal koopzondagen te beperken tot maximaal 20, dan wel om de huidige situatie te handhaven.

Onderzoeksbureau Strabo heeft het draagvlakonderzoek in februari en maart 2008 uitgevoerd, 87,1% van de winkeliers heeft eraan deelgenomen. Er is gebruik gemaakt van een gewogen stemming, zodat recht wordt gedaan aan de verschillen in omvang van winkels. De brutovloeroppervlakte (bvo) van een winkel bepaalt het stemgewicht.

Na de afgesproken weging is een meerderheid van 52.5% voor handhaving van de huidige verordening. 13% van de respondenten heeft blanco gestemd.
Provincie:
Tag(s):