zondag, 13. juli 2008 - 11:31

Geen aanvullende maatregelen tracégedeelte A4

Leiden

Om de vinger aan de pols te houden hebben de W4 bestuurders van de drie W4 gemeenten, Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude gesproken met Rijkswaterstaat over de situatie rond de verbreding van de A4. Het belangrijkste nieuws is dat het naar aanleiding van de vernietiging van het tracébesluit, in juli vorig jaar, gehouden luchtonderzoek heeft opgeleverd dat er binnen de grenzen van het (vernietigde) tracébesluit geen aanvullende maatregelen nodig zijn.

Over eventuele effecten buiten dit gebied en invloeden op andere projecten in het land doet Rijkswaterstaat nog nadere studie. Rijkswaterstaat verwacht zich te kunnen houden aan de eerdere toezegging dat volstaan, kan worden met een gewijzigd Ontwerp Tracébesluit voor het tracégedeelte Leiden, Zoeterwoude, Leiderdorp.

Rijkswaterstaat deed de bestuurders de toezegging dat de laatste planning zoals die in juni door de minister van Verkeer en Waterstaat naar buiten is gebracht, te weten een gewijzigd Ontwerp Tracébesluit ter inzage in het derde kwartaal van dit jaar nog steeds overeind staat Indien het mogelijk is daarna in november een definitief Tracébesluit in procedure te brengen komt de eerder afgegeven nieuwe planning niet verder in gevaar.

De wethouders van Leiderdorp, Zoeterwoude en Leiden zijn nog niet gerustgesteld en hebben hun teleurstelling geuit over de aldoor oplopende vertraging. Ze hebben er op basis van de bovenstaande informatie iets meer vertrouwen in dat ter inzage legging eind september 2008 van een gewijzigd Ontwerp Tracébesluit haalbaar is en zij hun W4-plannen zullen kunnen realiseren. Ze hebben er bij Rijkswaterstaat op aangedrongen afhankelijkheden ten opzichte van andere projecten zo klein mogelijk te maken.
Provincie:
Tag(s):